Trang nghiêm Đại giới đàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

GNO - Ngày 22-8-2016 (20-7-Bính Thân), được sự cho phép của HĐTS GHPGVN, sự chấp thuận của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức khai mạc Đại giới đàn Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc tại chùa Hà Tiên - TP.Vĩnh Yên.

a dgd 4.jpg
Chư tôn đức Hội đồng Giới sư và giới tử lễ Phật, lễ Tổ trước khi khai đàn truyền giới

Năm nay Ban Tổ chức giới đàn tỉnh Vĩnh Phúc đã cung thỉnh Hội đồng giới sư gồm 10 vị do HT.Thích Thanh Dũng, Phó thư ký HĐCM ứng thỉnh ngôi Hòa thượng Đàn đầu; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN ngôi Giáo thọ A-xà-lê; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN giữ ngôi Yết-ma A-xà-lê và 7 Hòa thượng, Thượng tọa tôn chứng: HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN làm đệ nhất tôn chứng Tăng-già. Hội đồng giới sư Ni do NT.Thích Đàm Kim ứng thỉnh ngôi vị Hòa thượng Đàn đầu; NT.Thích Đàm Nghiêm ngôi Yết-ma A-xà-lê; NS.Thích Đàm Thành ngôi Giáo thọ A-xà-lê. Đại giới đàn tỉnh Vĩnh Phúc được BTS GHPGVN tỉnh tổ chức 2 năm một lần, năm nay giới đàn diễn ra từ ngày 20 cho tới hết ngày 22-8-2016. Giới đàn đã trao giới cho 177 giới tử, trong đó có 25 giới tử thọ giới Tỳ-khiêu, 37 vị thọ giới Tỳ-khiêu-ni, 37 vị thọ giới Sa-di, 45 vị thọ giới Sa-di-ni và thọ giới Thức-xoa-ma-na có 33 vị.
Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự GHPGVN, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, từ khi thành lập GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đến nay đã tổ chức được 7 Đại giới đàn để trao truyền giới châu tuệ mạng cho hàng đệ tử xuất gia. Mỗi một Đại giới đàn, giới tử xin cầu các giới của Phật với số lượng trên một trăm vị, ngoài ra còn hàng trăm các vị Phật tử xin thọ giới Bồ-tát tại các giới đàn.

a dgd 3.jpg
Các vị nghiệp sư và giới tử đảnh lễ Hội đồng giới sư


Theo BTC, trước ngày Giới đàn khai mạc, các giới tử đã tập trung về chùa Hà Tiên để lễ bái sám hối, học giới luật; trong đó TT.Thích Tiến Đạt đã có buổi giáo giới cho giới tử về tầm quan trọng của giới luật với người đệ tử Phật, đặc biệt đối với người xuất gia phải lấy giới luật để trang nghiêm pháp thân, luôn luôn lấy nhiệm vụ tu phúc và tu tuệ làm đầu.

Căn cứ theo Giới đàn các nghi lễ được cử hành theo giới luật. Chư tôn đức Hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị.

Sau khi cung an chức sự, các vị nghiệp sư của giới tử ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Tiếp đó, toàn thể các giới tử cầu thụ Sa-di, Sa-di-ni và Tỷ-khiêu, Tỷ-khiêu-ni giới làm đảnh lễ Hội đồng Giới sư.

Đàn tràng đã được tổ chức trang nghiêm đúng theo giới luật và quy củ truyền thống giới đàn miền Bắc "đàn tràng trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành - giới tử đắc giới".


Giới đàn Vĩnh Phúc đã hoàn mãn và thành tựu trong không khí tràn đầy đạo vị. Hòa chung niềm vui hân hoan, phấn khởi đó, Hội đồng Giới sư nhị bộ chúc mừng các giới tử sớm chứng đắc và luôn tinh tấn tu học trên con đường giải thoát.

a dgd 5.jpg

a dgd 6.jpg
Giới tử Tỳ-khiêu thọ nhận y-bát

a dgd 7.jpg
Nguyện giữ gìn giới luật như giữ gìn con ngươi của mắt mình

a dgd 9.jpg

a dgd 8.jpg
Đàn truyền giới cho Ni

a dgd 1.jpg
Thọ nhận giới pháp

a dgd 2.jpg
Cầu đại Tăng giáo giới
a dgd 10.jpg
Đại giới đàn hoàn mãn - bế mạc - chụp hình lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày