Trao quyết định chuẩn y nhân sự, phiên họp đầu tiên của tân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trao quyết định đến Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trao quyết định đến Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 27-6, tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự hội nghị tổng kết công việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu tán thán đến Ban Tổ chức, các Tiểu ban đóng góp cho công tác tổ chức Đại hội Phật giáo TP.HCM lần thứ X

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu tán thán đến Ban Tổ chức, các Tiểu ban đóng góp cho công tác tổ chức Đại hội Phật giáo TP.HCM lần thứ X

Quang lâm chứng minh, tham dự hội nghị có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Cố vấn Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức thành viên Ban Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức, 21 quận huyện.

Tại buổi họp, thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đã báo cáo tóm tắt công tác tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (khóa IX) tổ chức, diễn ra vào ngày 17, 18-6-2022, tại Việt Nam Quốc Tự.

Danh sách tân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027)

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo tóm tắt công tác tổ chức Đại hội lần thứ X

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo tóm tắt công tác tổ chức Đại hội lần thứ X

Theo đó, với sự chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, công tác tổ chức đại hội với sự nỗ lực, tích cực của chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Tổ chức và 20 Tiểu ban đã tổ chức thành công viên mãn Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X và Kỷ niệm 40 thành lập GHPGVN TP.HCM.

Đại hội với sự chứng minh, chủ tọa của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP.HCM, đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 với 101 vị thành viên.

Tại đại hội, 20 vị tôn túc có đóng góp tích cực qua nhiều nhiệm kỳ cho sự phát triển của Giáo hội TP.HCM đã được khen thưởng cấp nhà nước.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện công bố Quyết định số 311/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN về chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027)

Thượng tọa Thích Trung Nguyện công bố Quyết định số 311/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN về chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027)

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự công bố Quyết định số 311/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký ngày 24-6-2022 về chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) gồm 101 thành viên. Trong đó, Ban Chứng minh: 10 vị, Ban Cố vấn: 2 vị, 89 thành viên Ban Trị sự (32 vị Ban Thường trực và 57 ủy viên) do Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Trưởng ban Trị sự.

Tại hội nghị, Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN đã trao quyết định chuẩn y nhân sự đến chư vị giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, Ban Thường trực Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định đến thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chính thức đủ pháp nhân đi vào hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ mới.

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi tổng kết, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ ghi nhận công đức của chư tôn đức đã đóng góp công đức cho sự phát triển của Phật giáo TP.HCM qua các nhiệm kỳ để làm nền tảng cho thế hệ kế thừa ngày nay. Ngài tán dương chư tôn đức Ban Trị sự, các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội đã hỗ trợ, phối hợp tích cực, đặc biệt Ban Văn hóa, Ban Từ thiện - Xã hội… thực hiện thành tựu với thành quả cao, cùng các tiểu ban khác đã đóng góp cho thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X.

Xem bản tin truyền hình của Giác Ngộ TV

Trưởng lão Hòa thượng nhận định nhân sự của Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 hoàn thiện lý tưởng nhất từ trước đến nay, với 101 thành viên. Với thành phần nhân sự được trẻ hóa, Trưởng lão Hòa thượng kỳ vọng tân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ý thức trách nhiệm của mình, tích cực trong hoạt động Phật sự, thực hiện theo tinh thần lời của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tại đại hội là “kết quả nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước”. Đặc biệt, các ban chuyên môn cần kiện toàn nhân sự, phát huy hơn nữa vai trò của mình, làm tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Trưởng lão Hòa thượng cũng lưu ý Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình để hoạt động Phật sự của ban được thành tựu, đóng góp cho sự ổn định trong sinh hoạt tu học của Tăng Ni, đưa Phật giáo TP.HCM phát triển xứng tầm với sự phát triển của Thành phố.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu tại buổi họp đầu tiên của toàn Ban Trị sự

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu tại buổi họp đầu tiên của toàn Ban Trị sự

Sau hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội, toàn tân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có buổi họp đầu tiên.

Phát biểu tại buổi họp đầu tiên của toàn tân Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thành kính tri ân sự ủy thác của Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, cùng sự tín nhiệm của tất cả chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo TP.HCM. Hòa thượng cho biết đây cũng là trách nhiệm lớn của thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ này.

Hòa thượng tân Trưởng ban Trị sự cũng lưu ý về thời gian từ nay đến ngày 14-6 Âm lịch cần kiện toàn nhân sự các ban chuyên môn, để hoạt động Phật sự của Giáo hội TP.HCM được nhịp nhàng và đồng bộ.

Chư tôn đức tham dự buổi họp đầu tiên của Ban Trị sự

Chư tôn đức tham dự buổi họp đầu tiên của Ban Trị sự

Được biết, theo quy định tại Thông tư 60/TT-HĐTS, ngày 26-3-2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN quy định, các ban chuyên môn theo yêu cầu, có số lượng không quá 21 thành viên do Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh quyết định chuẩn y. Tuy nhiên, với cơ chế đặc thù của Giáo hội TP.HCM, một số ban tùy nhu cầu hoạt động Phật sự thực tế có thể đề cử số lượng thành viên phù hợp (không quá 37 thành viên).

Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tin tưởng thành viên của Giáo hội TP.HCM hoạt động Phật sự trên tinh thần chủ đề của Đại hội “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, chấp hành Hiến chương GHPGVN, để cùng thực hiện lý tưởng chung “phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”.

Hình ảnh hội nghị tổng kết đại hội, tân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM họp buổi đầu tiên:

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM niệm Phật cầu gia hộ

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM

Trưởng lão Hòa thượng trao quyết định đến chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự

Trưởng lão Hòa thượng trao quyết định đến chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự nhận quyết định

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự nhận quyết định

Trao quyết định đến Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Trao quyết định đến Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Trưởng lão Hòa thượng trao quyết định đến Trưởng các ban chuyên môn trực thuộc

Trưởng lão Hòa thượng trao quyết định đến Trưởng các ban chuyên môn trực thuộc

Chư tôn đức Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ban Trị sự

Chư tôn đức Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ban Trị sự

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định đến các ủy viên

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định đến các ủy viên

Chư tôn đức Ủy viên Ban Trị sự nhận quyết định

Chư tôn đức Ủy viên Ban Trị sự nhận quyết định

Trưởng lão Hòa thượng trao quyết định đến Ủy viên Thường trực Ban Trị sự

Trưởng lão Hòa thượng trao quyết định đến Ủy viên Thường trực Ban Trị sự

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự trao quyết định đến Ủy viên Ban Trị sự

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự trao quyết định đến Ủy viên Ban Trị sự

Trao quyết định đến Ủy viên Ban Trị sự

Trao quyết định đến Ủy viên Ban Trị sự

Lắng nghe Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ban đạo từ

Lắng nghe Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ban đạo từ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Công chiếu Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại Việt Nam Quốc Tự

[Video] Công chiếu Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Lễ chính thức Đại lễ Phật đản do GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6 giờ sáng rằm tháng Tư (22-5-2024). Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm tham dự và có bức thông điệp gửi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong cũng như ngoài nước. 
Trang nghiêm cử hành rước lễ Đản sinh của Đức Phật

Bình Định: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại chùa Tỉnh Hội

GNO - Hòa trong không khí hân hoan của người con Phật khắp nơi, sáng 15-4-Giáp Thìn (22-5), chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong toàn tỉnh đã tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức tại chùa Tỉnh Hội - nơi thiết trí lễ đài chính của Phật giáo tỉnh.

Thông tin hàng ngày