Treo avatar Bồ-tát Quán Thế Âm

GNO - Đó là lời kêu gọi nhân dịp Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm (19-6-Nhâm Thìn) được đông đảo bạn trẻ trên trang mạng Facebook và blog hưởng ứng.

Theo đó, các bạn đã đồng loạt thay avatar là tôn dung Bồ-tát Quán Thế Âm một cách trang trọng, thể hiện lòng tôn kính, ngưỡng vọng một vị Đại sĩ có hạnh nguyện cứu khổ, độ sinh, gần gũi với văn hóa Việt Nam.

Qua các trang blog, Facebook cá nhân, các bạn trẻ cũng sưu tập những bài giảng, bài viết, nhạc niệm danh hiệu Đức Bồ-tát Quán Thế Âm bằng nhiều thứ tiếng và post lên chia sẻ.

Avatar 1.JPG
Avatar là tôn dung Đức Quán Thế Âm - Ảnh: L.Đ chụp từ màn hình

Avatar 2.JPG
Lời kêu gọi "Cùng treo hình đại diện avatar mẫu - kính mừng Vía Quán Thế Âm" - Ảnh: L.Đ.L

Avatar 3.JPG
Kêu gọi "Ngưỡng vọng Bồ-tát Hiểu và Thương" - Ảnh: L.Đ.L

Avatar 4.JPG
Facebook Vô Thường với avatar Đức Quán Thế Âm - Ảnh: L.Đ.L

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày