Từ khóa: Triệu Phong
Tìm thấy 3 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1128 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Trầm tích Phật giáo trên đất cựu dinh

GN - Trên hành trình tiến về phương Nam của những người dân Việt, từ xa xưa, Quảng Trị có thể được xem như là một trong những địa danh gắn liền với những cột mốc quan trọng.