Trung ương Giáo hội hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp nhiệm kỳ 2012-2017

(GNO): Hôm qua 23-8, HT.Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS TƯGH đã ký liên tiếp các văn bản gởi Phật giáo các tỉnh, thành trong cả nước hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ mới hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VII (2012-2017).

awww (14).JPG

Quảng Ngãi - tỉnh đầu tiên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới

Ảnh: Thanh Nam

Theo đó, để tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành tổ chức phiên họp để chuẩn bị, hoạch định kế hoạch tổ chức Đại hội, gồm dự kiến Nội quy của Đại hội, chương trình Đại hội, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, số lượng đại biểu tham dự, kinh phí tổ chức tổ chức Đại hội; thành lập Ban Tổ chức Đại hội, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Nội dung. 

Việc cơ cấu nhân sự Ban Tổ chức Đại hội phải đầy đủ thành phần của các hệ phái và các thành viên chủ chốt trong Ban Trị sự nhiệm kỳ 2007-2012. 

Ban Trị sự cũng phân công Ban Thư ký Ban Trị sự dự thảo các văn kiện phục vụ công tác tổ chức đại hội: Kế hoạch tổ chức đại hội, Báo cáo tổng kết nhiệm  kỳ 2007-2012, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017, diễn văn khai mạc, diễn văn bế mạc và các văn kiện khác có liên quan. Các văn kiện do Ban Thư ký Ban Trị sự dự thảo phải được Tiểu ban Nội dung thảo luận và thông qua trước khi Ban Thường trực thông qua để trình Đại hội.

Trong phần dự kiến nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2012 – 2017, Trung ương Giáo hội lưu ý Phật giáo cấp tỉnh các nội dung sau: Ban Chứng minh phải gồm các vị Giáo phẩm tiêu biểu, đạo cao đức trọng tại địa phương, có uy tín, đạo đức; số lượng không quá 1/3 số lượng Ủy viên của Ban Trị sự. Ban Trị sự với số lượng không quá 47 ủy viên chính thức, bao gồm các Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu của các hệ phái tại địa phương; có năng lực hoạt động, uy tín, đạo đức tốt và mang tính kế thừa; nếu do nhu cầu Phật sự tại địa phương, có thể cơ cấu một số ủy viên dự khuyết nhưng không quá 1/3 số lượng Ủy viên chính thức.

“Căn cứ Điều 1, Chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo trực thuộc Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị sự không quá 23 thành viên, gồm các chức danh: Trưởng ban; Phó Trưởng ban Thường trực; các Phó Trưởng ban; các Trưởng ban đặc trách chuyên ngành tương ứng với các Ban Trung ương Giáo hội; một Chánh Thư ký; hai Phó Thư ký; một ủy viên Pháp chế; một ủy viên Thủ quỹ; hai ủy viên Kiểm soát; các ủy viên thường trực”, văn bản khẳng định.

Hướng dẫn cũng cho biết, sau khi dự kiến nhân sự nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tiến hành trao đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh, thành. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, một ngày Đại hội trù bị, một ngày Đại hội chính thức; bắt đầu vào tháng 1-2012 và phải kết thúc công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo vào cuối tháng 9-2012.

Ngoài ra, văn bản cũng công bố chi tiết chương trình cụ thể các phiên chính thức Đại hội và hướng dẫn trang trí hội trường tổ chức đại hội.

* Nhân sự Ban đại diện Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ mới (2012-2017): Không quá 15 thành viên chính thức

Song song với việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, Trung ương Giáo hội đã ra văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ mới. 

Ngoài các thủ tục và sự chuẩn bị khá giống với cấp tỉnh, Trung ương Giáo hội khẳng định nhân sự Ban Đại diện sẽ không được quá 15 ủy viên chính thức, bao gồm các Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu của các hệ phái tại địa phương; có năng lực hoạt động, uy tín và đạo đức tốt. 

Nếu do nhu cầu Phật sự tại địa phương, có thể cơ cấu một số Ủy viên dự khuyết nhưng không quá 1/3 số lượng ủy viên chính thức. Đối với việc dự kiến nhân sự phải cân nhắc kỹ, bàn bạc dân chủ trong nội bộ Ban Đại diện, tham khảo ý kiến Ban Thường trực Ban Trị sự. 

Các chức danh trong Ban Đại diện gồm: Chánh đại diện; hai Phó đại diện; một Thư ký; một Thủ quỹ; một ủy viên Kiểm soát; các ủy viên chuyên ngành. Các ủy viên chuyên ngành theo yêu cầu, có thể thành lập một tiểu ban không quá 9 thành viên, do Thường trực Ban Đại diện Phật giáo quyết định chuẩn y.

Đại hội Phật giáo cấp huyện được tổ chức trong 2 ngày, một ngày Đại hội trù bị, một ngày Đại hội chính thức. Thời gian kết thúc công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện vào cuối tháng 6 năm 2012. Nếu tổ chức Đại hội trong năm 2011, nhiệm kỳ mới của Ban Đại diện Phật giáo cấp huyện là: 2011-2016; nếu tổ chức vào năm 2012, nhiệm kỳ mới của Ban Đại diện Phật giáo cấp huyện là: 2012-2017.

Văn bản cũng đề nghị quý Ban Trị sự hướng dẫn Ban Đại diện Phật giáo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ mới. Nếu địa phương không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu, có thể tổ chức Hội nghị đại biểu. Trong quá trình tổ chức, nếu có gì trở ngại, quý Ban Trị sự liên hệ trực tiếp qua điện thoại với Văn phòng Trung ương Giáo hội để được hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số Tân niên Quý Mão: "Xông đất" 3 miền

Báo Giác Ngộ số Tân niên Quý Mão: "Xông đất" 3 miền

GNO - Mời chư Tăng Ni, Phật tử và bạn đọc cùng Giác Ngộ số Tân Niên ra ngày 3-2 “xông đất” 3 ngôi chùa ở ba miền là Bảo Lâm (Huế), Phật Tích (Bắc Ninh) và Định Thành (TP.HCM) để gặp và lắng nghe lời chia sẻ đầu năm của 3 vị giáo phẩm ở các vai trò khác nhau trong Giáo hội.

Thông tin hàng ngày