Truyện đọc: Đường xưa mây trắng - Phần 15 và 16

Giác Ngộ - Kính mời chư tôn đức Tăng Ni, quý độc giả nghe tiếp phần 15 và 16 của tác phẩm Đường xưa mây trắng - tác phẩm kể chuyện đời Đức Phật Thích Ca qua con mắt của chú bé chăn trâu Svasti (Cát Tường), về sau xuất gia, trở thành một vị đệ tử của Phật. Đó là chú bé cúng dường cỏ bồ đề cho Sa môn Tất Đạt Đa tĩnh tọa suốt 49 ngày trước khi thành đạo.

  >>> Đường xưa mây trắng - Phần 13 và 14

  wwwbiasach.jpg

  Bìa sách Đường xưa mây trắng

  Tin cùng chuyên mục

  Tin mới

  Thông tin hàng ngày