Truyện đọc: Đường xưa mây trắng - Phần 19, 20 và hết

Giác Ngộ - Kính mời chư tôn đức Tăng Ni, quý độc giả nghe tiếp phần 19, 20 và phần cuối của tác phẩm Đường xưa mây trắng - tác phẩm kể chuyện đời Đức Phật Thích Ca qua con mắt của chú bé chăn trâu Svasti (Cát Tường), về sau xuất gia, trở thành một vị đệ tử của Phật. Đó là chú bé cúng dường cỏ bồ đề cho Sa môn Tất Đạt Đa tĩnh tọa suốt 49 ngày trước khi thành đạo.

  wwwbiasach.jpg

  Bìa sách Đường xưa mây trắng

  Tin cùng chuyên mục

  Tin mới

  Thường tạo nghiệp lành để sống an vui

  Nghiệp trắng thì tự đi lên

  GNO - Phật dạy thật rõ ràng, những ai chuyển hóa mười ác nghiệp thành mười thiện nghiệp, giữ vững năm giới, thành tựu chánh kiến thì chắc chắn hiện đời được an lành, đời sau sinh vào thiện xứ.
  Tượng Phật tại Phuket, Thái Lan

  Tìm hiểu "Lời tựa" trong Dị bộ tông luân luận

  NSGN - Quá trình phát triển Phật giáo là một dòng chảy tương tục, mỗi thời kỳ đều mang một sứ mệnh quan trọng. Phật giáo muốn tồn tại bắt buộc phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh xã hội.

  Thông tin hàng ngày