Truyền pháp y tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa

GNO - Sáng sớm qua, 18-6 (11-5 Quý Tỵ) gần 500 Phật tử từ các nơi đã vân tập về chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) để dự lễ truyền pháp y các đạo tràng Bổn môn Pháp Hoa.

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN đã quang lâm chứng minh và trao pháp y cho hàng Phật tử cầu pháp, phát tâm thọ nhận pháp y (ảnh).

HT trao phßp y.jpg

Ảnh: Quảng Ấn

Sau phần nghi lễ, Hòa thượng đã trao pháp y vàng - đai vàng cho các Phật tử mới phát tâm thọ y. Riêng các Phật tử đã thọ y trước đó, có niềm tin vững chắc vào lời Phật dạy, qua thời gian hành trì, được chúng trưởng giới thiệu thì được thọ nhận y vàng - đai trắng. Những hành giả trong suốt thời gian thọ trì tinh tấn, kham nhẫn đem lại an lạc cho chúng sanh thì được thọ y nâu - đây là y cao nhất trong quá trình tu tập - thọ nhận pháp y.

Sau khi trao pháp y, Hòa thượng đã có buổi thuyết pháp, ngài nhắc nhở và sách tấn các hành giả Pháp Hoa khi đến chùa phải nhớ Phật, niệm Phật, không nên nói chuyện thị phi.

“Khi đến với mọi người đừng sanh tâm đòi hỏi mà phải luôn nghĩ đến chúng sanh, muôn công đức lành có được đều hồi hướng cho chúng sanh, làm được như vậy chúng ta mới được chư Phật hộ trì. Khi hành Bồ tát đạo, chúng ta sẽ được các lợi ích như Đức Phật rọi cho tâm ta sáng lên; ta giúp đỡ được những người có duyên với mình để tạo thêm phước lành; sẽ có nhiều bạn bè tốt đến với mình. Và kết quả cuối cùng là phước đức được tăng lên, sức khỏe được tốt hơn”, Hòa thượng nói.

HT thuy_t phßp.jpg

Pháp thoại của Hòa thượng thu hút đồ chúng tham dự, lắng nghe

tßc b_ch tri Gn c_a ch·a KVTN.jpg

Hòa thượng trụ trì chùa Kỳ Viên và Phật tử dâng lời cảm niệm trước HT.Thích Trí Quảng

Hòa thượng Thích Trí Viên, trụ trì chùa Kỳ Viên và đại diện Phật tử đã dâng lời cảm niệm ân đức đến HT.Thích Trí Quảng, bổn sư của Phật tử thọ nhận pháp y.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày