Tụng kinh được phước

Kinh chú Phật nói ra dành cho mọi người, xuất gia hay tại gia đều có thể trì tụng
Kinh chú Phật nói ra dành cho mọi người, xuất gia hay tại gia đều có thể trì tụng

GN - Nếu hành giả còn sơ cơ, chưa mấy hiểu căn bản giáo lý mà không tụng đọc (nghe) kinh pháp là một sai lầm.

HỎI: Tôi là Phật tử, hàng ngày hành trì hai thời khóa công phu sáng chiều. Gần đây tôi gặp một vị thầy khuyên rằng: Phật tử nên niệm Phật, nguyện sanh Tịnh độ, không nên tụng đọc thêm kinh chú gì khác. Và nói là chú Lăng nghiêm chỉ dành cho người xuất gia ở chùa hành trì, Phật tử không được hành trì, nếu hành trì trong nhà sẽ có chuyện. Xin hỏi, Phật tử tại gia có được hành trì chú Lăng nghiêm không?

(NGỌC TỊNH, tinhngoc.dongthap@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Ngọc Tịnh thân mến!

Một Phật tử mà phát tâm tụng niệm miên mật mỗi ngày hai thời công phu thì thật đáng quý. Nếu thêm niệm Phật, nguyện vãng sanh Tịnh độ thì rất hay. Nội dung tu tập của hai thời công phu hiện nay có sự pha trộn giữa Mật và Tịnh, nhưng Tịnh trội hơn, nên việc gia trì thêm công phu niệm Phật, hướng đến nhất tâm, thành tựu vãng sanh là điều vô cùng cần thiết.

Riêng lời khuyên “Phật tử nên niệm Phật, nguyện sanh Tịnh độ, không nên tụng đọc thêm kinh chú gì khác” thì chưa đúng hẳn. Nếu hành giả đã hiểu căn bản giáo lý và phương thức hành trì thì có thể chuyên tâm niệm Phật. Trong trường hợp này, hành giả phát tâm tụng kinh để hiểu sâu thêm lời Phật, giúp cho niềm tin kiên cố lại càng hay.

Tuy nhiên, nếu hành giả còn sơ cơ, chưa mấy hiểu căn bản giáo lý và phương thức hành trì mà không tụng đọc (nghe) kinh pháp là một sai lầm nghiêm trọng. Hiện nay, số người đang tu niệm Phật mà không đọc kinh nên “tu mù” không phải là hiếm.

Vấn đề “chú chỉ dành cho người xuất gia ở chùa hành trì, Phật tử không được hành trì, nếu hành trì trong nhà sẽ có chuyện” lại càng không ổn. Kinh chú Phật nói ra dành cho mọi người, xuất gia hay tại gia đều có thể trì tụng. Tụng kinh, trì chú cốt giúp cho ba nghiệp thanh tịnh. Khi ba nghiệp thanh tịnh thì tội diệt phước sanh. Vì thế, bạn cứ yên tâm tu tập công phu bình thường như đã thiết lập.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1179 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chỉ số hạnh phúc quốc gia

GNO - “Mục đích cơ bản của chính trị là mang lại hạnh phúc cho người dân. Điều đó được gọi là tổng hạnh phúc quốc gia”
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1176 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mẹ kể con nghe chuyện chùa Việt

GNO - Những câu từ giản dị, trong trẻo qua bộ sách Mẹ kể con nghe chuyện chùa Việt của tác giả Trăng Yên Tử - Sư cô Thích nữ Mai An đã đưa các em nhỏ vào miền yêu thương đầy ắp niềm vui.

Thông tin hàng ngày