Từ khóa: Tụng
Tìm thấy 14 kết quả
Ảnh minh họa của Bảo Toàn

Đem kinh vào phòng bệnh để tụng đọc được không?

GNO - Mỗi ngày tôi đều trì chú Đại bi, tụng kinh, niệm Phật và sám hối trước bàn thờ Phật. Nay tôi bị bệnh, sắp tới phải mổ chân nên chỉ nằm trong phòng, không đi lại được. Tôi không muốn gián đoạn công phu quá lâu. Vậy tôi có thể mang kinh vào phòng để nằm trì chú, đọc kinh và niệm Phật được không?
Kinh Phật cho người tại gia

Kinh Phật cho người tại gia

GNO - Tôi là Phật tử cư sĩ, trước đây chùa quê tôi không có trụ trì, chúng tôi thường tụng các kinh như Di Đà, Phổ môn, Hồng danh, Dược Sư, Địa Tạng... Nay duyên lành có thầy về trụ trì, thầy có thỉnh bộ Kinh Phật cho người tại gia cho Phật tử chúng tôi trì tụng. Xin hỏi, phải chăng có những bộ kinh...
Không nên mở loa tụng kinh quá lớn - Ảnh minh họa

Không nên mở loa tụng kinh quá lớn

GNO - Các chùa nên lưu ý về cách sử dụng âm thanh của mình, sao cho mọi người nghe pháp âm đều hoan hỷ. Nhân việc này, thiết nghĩ, các chùa trên toàn quốc cũng nên lưu ý về cách sử dụng âm thanh của mình, sao cho mọi người nghe pháp âm đều hoan hỷ, trong ấm ngoài êm, tốt đạo và đẹp đời.