Tưởng niệm 25 năm ngày Thượng tọa Thích Minh Phát viên tịch tại tổ đình Ấn Quang

Tưởng niệm lần thứ 25 ngày Thượng tọa Thích Minh Phát viên tịch
Tưởng niệm lần thứ 25 ngày Thượng tọa Thích Minh Phát viên tịch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 1-5 (20-3-Tân Sửu) tại tổ đình Ấn Quang, quận 10, đã diễn ra lễ tưởng niệm năm thứ 25 ngày Thượng tọa Thích Minh Phát, Ủy viên Từ thiện xã hội GHPGVN, nguyên Phó ban Quản trị tổ đình Ấn Quang, viên tịch.
Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ tổ đình Ấn Quang đã quang lâm tổ đường niêm hương tưởng niệm cố Thượng tọa Thích Minh Phát.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng niêm hương tưởng niệm - Ảnh: Trung Hiếu

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng niêm hương tưởng niệm - Ảnh: Trung Hiếu

Chư tôn đức giáo phẩm Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Huệ Văn - đồng Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM kiêm Chánh Thư ký; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên ngành Thành phố, các quận trên địa bàn, chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM, chư tôn đức các tự viện và môn đồ pháp quyến đã niêm hương tưởng niệm Giác linh Thượng tọa Thích Minh Phát, tưởng nhớ đến công hạnh và đạo nghiệp của cố Thượng tọa suốt đời tận tụy huy sinh phục vụ đạo pháp và chúng sanh, góp phần công đức lớn công cuộc xây dựng và phát triển tổ đình Ấn Quang.

Chư tôn đức Phật giáoTP.HCM tưởng niệm
Chư tôn đức Phật giáoTP.HCM tưởng niệm

Được biết, Thượng tọa Thích Minh Phát thế danh Lê Nhựt Nguyên, pháp hiệu Minh Phát, sinh ngày 20-6-1956 tại Chợ Lớn (nay là quận 10, TP.HCM) trong gia đình nhân hậu, kính tin Tam bảo nhờ đó hạt giống Bồ-đề ngày càng phát triển.

Năm 1964, Thượng tọa được song thân cho xuất gia học đạo với cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Giám đốc Phật học đường Nam Việt, viện chủ tổ đình Ấn Quang. Năm 1971, Thượng tọa thọ giới Sa-di tại giới đàn tu viện Quảng Đức (Thủ Đức); Năm 1975, được Hòa thượng Bổn sư cho thọ giới Tỳ-kheo và Bồ-tát tại giới đàn chùa Pháp Giới (Cầu Tre, Tân Bình).

Năm 1974, khi Hội đồng Quản trị tổ đình Ấn Quang và các cơ sở trực thuộc được thành lập, Thượng tọa được cử làm chức Phó tổng Quản sự, kiêm chức Tri khố tổ đình, chăm lo công việc ăn ở cho đại chúng một cách chu toàn cho đến ngày viên tịch.

Thượng tọa Thích Minh Phát trong sinh hoạt Tăng sự tại tổ đình Ấn Quang

Thượng tọa Thích Minh Phát trong sinh hoạt Tăng sự tại tổ đình Ấn Quang

Năm 1976, vâng lệnh Hòa thượng Bổn sư và theo sự tha thiết thỉnh cầu của Phật tử chùa Viên Giác, Thượng tọa kiêm nhậm chức trụ trì chùa Viên Giác và nơi đây cũng chính là nơi thế độ chúng đệ tử Ưu-bà-tắc xuất gia. Năm 1978,Thượng tọa xây dựng chùa Viên Dung ở xã Linh Đông, huyện Thủ Đức trên phần đất do Phật tử Diệu Hạnh dâng cúng, là nơi tiếp nhận chúng đệ tử Ưu-bà-di xuất gia.

Năm 1992, theo lời thỉnh cầu của Hòa thượng Phước Quang - trụ trì chùa Phụng Sơn, Thành hội Phật giáo TP.HCM đã bổ nhiệm Thượng tọa về trụ trì chùa Phụng Sơn. Năm 1993, sau khi Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ III, Thành hội Phật giáo TP.HCM lần thứ IV, Thượng tọa được thỉnh làm Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN, Ủy viên Tiểu ban Từ thiện Xã hội Phật giáo TP.HCM.

Chân dung Thượng tọa Thích Minh Phát

Chân dung Thượng tọa Thích Minh Phát

Sau ngày 19-9-Quý Dậu, Hòa thượng Tổng Quản sự tổ đình Ấn Quang viên tịch, Thượng tọa đảm nhận Phó ban Quản trị kiêm Tri sự điều hành mọi sinh hoạt của tổ đình cho đến ngày viên tịch.

Ngoài trọng trách vận động tài chánh ẩm thực cho Trường Cơ bản Phật học Đại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa, Thượng tọa còn nỗ lực yểm trợ cho các trường Cơ bản Phật học các tỉnh, thành phố, góp phần đào tạo Tăng Ni tài đức cho Giáo hội và Tỉnh hội, Thành hội Phật giáo trong cả nước.

Thể hiện tinh thần ưu đời mẫn thế qua các mặt công tác từ thiện xã hội trên khắp mọi miền đất nước; nơi nào có thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn; bệnh tật, đói khát là nơi đó có hình ảnh và tài vật cứu trợ của Thượng tọa.

Tưởng nhớ đến công hạnh và đạo nghiệp của cố Thượng tọa suốt đời tận tụy huy sinh phục vụ đạo pháp và chúng sanh

Tưởng nhớ đến công hạnh và đạo nghiệp của cố Thượng tọa suốt đời tận tụy huy sinh phục vụ đạo pháp và chúng sanh

Ngoài ra, Thượng tọa còn dành nhiều thời gian biên soạn những tác phẩm để lưu lại cho hậu thế, gồm có: Đời sống Đức Điều Ngự, Xuân vô năng thắng, Giai thoại nhà Thiền, Các nghi thức tụng niệm và chúc tán, Khoa cúng Tổ Kiều Đàm Di Mẫu, Tu chỉnh Giới đàn Ni…

Thượng tọa còn được cung thỉnh làm trụ trì chùa Viên Giác (quận Tân Bình) và chùa Viên Dung (Thủ Đức).

Kể từ năm 1994, Thượng tọa đã trải qua cơn trọng bệnh, sức khỏe có phần giảm sút. Nhưng Thượng tọa vẫn nỗ lực kiên trì thi hành Phật sự, lợi lạc quần sanh, quyết tâm đi cho trọn con đường phụng sự đạo pháp và nhân sinh.

Thuận thế vô thường, Thượng tọa xả báo an tường, thu thần thị tịch, trở về thế giới Niết-bàn bất sinh bất diệt vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 21 tháng 3 năm Bính Tý (nhằm ngày 8-5-1996), trụ thế 41 năm, Hạ lạp qua 21 mùa An cư kiết hạ.

Dịp này, chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh), chùa Viên Giác (quận Tân Bình), chùa Viên Dung và nhiều tự viện khác cũng tổ chức tưởng niệm cố Thượng tọa - bậc Ân sư khả kính của chư Tăng Ni, Phật tử.

Thượng tọa còn nỗ lực yểm trợ cho các trường Cơ bản Phật học các tỉnh thành, góp phần đào tạo Tăng Ni cho Giáo hội
Thượng tọa còn nỗ lực yểm trợ cho các trường Cơ bản Phật học các tỉnh thành, góp phần đào tạo Tăng Ni cho Giáo hội
Chư tôn đức các ban ngành Phật giáo TP, quận 10 tưởng niệm
Chư tôn đức các ban ngành Phật giáo TP, quận 10 tưởng niệm
Sinh tiền, cố Thượng tọa Thích Minh Phát là tấm gương thể hiện tinh thần ưu đời mẫn thế qua các mặt công tác từ thiện xã hội trên khắp mọi miền đất nước

Sinh tiền, cố Thượng tọa Thích Minh Phát là tấm gương thể hiện tinh thần ưu đời mẫn thế qua các mặt công tác từ thiện xã hội trên khắp mọi miền đất nước

Nơi nào có thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn; bệnh tật, đói khát là nơi đó có hình ảnh và tài vật cứu trợ của Thượng tọa

Nơi nào có thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn; bệnh tật, đói khát là nơi đó có hình ảnh và tài vật cứu trợ của Thượng tọa

Chư tôn đức các tự viện quận 10 thành kính tưởng niệm

Chư tôn đức các tự viện quận 10 thành kính tưởng niệm

Môn đồ pháp quyến của cố Thượng tọa

Môn đồ pháp quyến của cố Thượng tọa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 14 năm 2024 với chủ đề “Nối vòng tay lớn” do Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức tại chùa Quốc Ân Khải Tường

Đồng Nai: 3.000 người tham gia hội trại lần thứ 14 do Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử T.Ư tổ chức

GNO - Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 14 năm 2024 với chủ đề “Nối vòng tay lớn” cho các tỉnh thành phía Nam do Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử (thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư) tổ chức chính thức khai mạc tại chùa Quốc Ân Khải Tường (Long Thành, tỉnh Đồng Nai), diễn ra từ 10 đến 14-7.

Thông tin hàng ngày