Từ khóa: chùa Ấn Quang
Tìm thấy 7 kết quả
Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ Phật đản tại tổ đình Ấn Quang - quận 10

Những điểm son của Phật giáo quận 10

GN - Trong nhiệm kỳ qua, nhờ bám sát đường hướng của Giáo hội trong hoạt động, uy tín của Ban Trị sự GHPGVN quận 10 không ngừng được củng cố trong xã hội cũng như giới Phật giáo.

Thông tin hàng ngày