Từ khóa: chùa Ấn Quang
Tìm thấy 17 kết quả
Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, thời Nguyễn, gỗ trầm hương, phụng thờ tại tư gia cư sĩ Trần Đình Sơn - Ảnh: Bảo Toàn

Duyên lành gặp Phật

GN - Gần trọn kiếp người, trải qua mấy độ sao dời vật đổi đã cho tôi có cơ hội được “gặp” các tôn tượng Phật, các bậc cao tăng với những nhân duyên có phần hy hữu.
Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ Phật đản tại tổ đình Ấn Quang - quận 10

Những điểm son của Phật giáo quận 10

GN - Trong nhiệm kỳ qua, nhờ bám sát đường hướng của Giáo hội trong hoạt động, uy tín của Ban Trị sự GHPGVN quận 10 không ngừng được củng cố trong xã hội cũng như giới Phật giáo.

Thông tin hàng ngày