Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Hương án tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Hương án tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-9 (16-8-Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu tại chùa Từ Đàm (đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP.Huế).

Tin mới