Vì sao Tôn giả Mục-kiền-liên bị sát hại?

GN -

HỎI:

Xin hỏi chuyện ngài Mục-kiền-liên bị sát hại là do quả báo củ

a đ

i trư

ớc hay có phần do nghiệp tạ

o ra đang lúc đương th

ời của Ngài?

(TRÍ HỶ, sutrihy@yahoo.com)

muclien.jpg
Tranh: Mục Kiền Liên cứu mẹ

ĐÁP:

Bạn Trí Hỷ thân mến!

Theo Tích truyện Pháp cú, dẫn tích chuyện Tôn giả Đại Mục-kiền-liên trong quá khứ cho các kệ 137,138,139,140 thì: Trong một tiền kiếp, Mục-kiền-liên phạm tội dàn cảnh bị cướp để hại cha mẹ, nên nhiều kiếp chịu quả báo bị cướp giết hại. Kiếp này dư báo hãy còn, trước khi nhập Niết-bàn, Tôn giả phải trả nốt quả báo xấu đó. Như vậy, có thể xác định bất hiếu là nhân chính trong quá khứ để Tôn giả Đại Mục-kiền-liên phải trả báo trong kiếp này.

Trong đời hiện tại, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã chứng đắc Thánh quả A-la-hán, lậu hoặc đã đoạn tận nên Ngài không tạo nghiệp. Tuy nhiên, vì dư báo ác đời trước vẫn còn nên Ngài bị chọn làm đối tượng để bọn người xấu tấn công. Dù Ngài là bậc thần thông đệ nhất nhưng vẫn không ngăn được nghiệp quả xấu ác khi đã chín muồi. Vì thế Ngài chấp nhận trả quả, và bị những kẻ xấu giết hại.

Sách Mi-tiên vấn đáp đã luận giải rõ hơn về cái chết của Tôn giả Mục-kiền-liên: “Khi nghiệp trổ quả, bọn cướp mới ra tay được; khi nghiệp chưa trổ quả thì một vạn lần như bọn cướp ấy có thể làm gì trước thần thông bất khả tư nghì của Ngài” (HT.Giới Nghiêm dịch).

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày