[Video] Giới tử Ni cầu Chánh pháp yết-ma Đại Tăng

[GNO-Video] Chư vị Giới sư Ni hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni đến Việt Nam Quốc Tự cầu Chánh pháp yết-ma Đại Tăng là một trong những nội dung thuộc Đại giới Đàn Huệ Hưng PL.2564 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày