[Video] Hòa thượng Thích Khế Chơn làm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư nhiệm kỳ IX (2022-2027)


Đăng kí Giác Ngộ TV để xem nhiều tin tức Phật giáo và Pháp thoại do Báo Giác Ngộ thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sự thật của Tam thế gian

Sự thật của Tam thế gian

GNO - Đức Phật có pháp phương tiện và chân thật và Ngài tu chứng được pháp chân thật, vì pháp này thông với ba đời mười phương chư Phật.

Thông tin hàng ngày