[Video] Tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức thờ trong tháp Đa Bảo tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Bảo tháp Đa Bảo - Công trình kỷ niệm Pháp nạn 1963 tại Việt Nam Quốc Tự thờ tôn tượng và xá-lợi xương của Bồ-tát Thích Quảng Đức. 

Đăng ký Giác Ngộ TV để theo dõi các video mới nhất tại đây: https://bit.ly/2PyMyEw

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày