[Video] Tuần huân tu của chư Tăng và các tin khác

0:00 / 0:00
0:00

[GNO-Video] Điểm tin truyền hình Giác Ngộ số 79 gồm có nhiều tin tức Phật giáo đáng quan tâm:

- Bắt đầu tuần huân tu của chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự
- Lễ tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông
- Tôn tạo chùa - am Ngọa Vân
- Hội thảo “Nữ giới Phật giáo với lĩnh vực báo chí”
- Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM thăm, chúc mừng báo Giác Ngộ

- Nỗ lực kiến tạo môi trường tu học cho Ni đoàn & nữ giới


Giác Ngộ TV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày