5 thời, 8 giáo

5 thời, 8 giáo
Hỏi: Tôi đọc cuốn Vấn đề cơ bản của triết học Phật giáo, tác giả Minh Đức - Thanh Lương có viết: "Mỗi câu A Di Đà Phật là tâm yếu của chư Phật, dọc thì quán suốt 5 thời, ngang lại thâu gồm 8 giáo". Xin hỏi: 5 thời bao gồm những thời nào? 8 giáo bao gồm những giáo nào? (Ngô Văn Minh; vanminhlagibt@yahoo.com.vn)

Đáp: Bạn Ngô Văn Minh thân mến!

5 thời, 8 giáo chính là sự phán giáo của Thiên Thai Trí Giả đại sư (người sáng lập tông Thiên Thai, một tông phái Phật giáo lớn ở Trung Quốc).

Theo Trí Giả đại sư, trong gần 50 năm (30 tuổi thành đạo, 80 tuổi nhập diệt) thuyết pháp độ sanh của Đức Phật Thích Ca được chia thành 5 thời (ngũ thời) theo trình tự như sau:

1. Thời Hoa Nghiêm, 21 ngày đầu tiên sau khi Phật thành đạo.

2. Thời A-hàm, 12 năm tiếp theo.

3. Thời Phương Đẳng, 8 năm kế tiếp.

4. Thời Bát-nhã, 22 năm kế tiếp.

5. Thời Pháp Hoa và Niết Bàn, 8 năm cuối cùng.

8 giáo (Bát giáo), theo Thiên Thai tông, gồm thâu toàn bộ giáo pháp của Đức Phật, chia thành Tứ giáo (4 nội dung giáo pháp - Tạng, Thông, Biệt, Viên) và Tứ nghi (4 phương pháp giáo hóa - Tiệm, Đốn, Mật, Bất định) như sau:

1-Tạng giáo: Giáo pháp Tiểu thừa, dành cho hàng Thanh văn, Duyên giác.

2-Thông giáo: Giáo pháp tổng quát, thông cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa, dành cho hàng Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát (cấp thấp).

3-Biệt giáo: Giáo pháp quyền Đại thừa, đặc biệt dành cho hàng Bồ tát.

4-Viên giáo: Giáo pháp thuần túy Đại thừa.

5-Tiệm giáo: Phương pháp giáo hóa để giác ngộ lần lần.

6-Đốn giáo: Phương pháp giáo hóa đốn ngộ thành Phật.

7-Mật giáo: Phương pháp giáo hóa cho những đối tượng đặc thù (không phải ai nghe cũng hiểu được)

8-Bất định giáo: Phương pháp giáo hóa không nhất định, cùng một giáo lý, cùng một pháp hội nhưng mỗi người một cách hiểu khác nhau.

Chúc các bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1188: "Uống nước nhớ nguồn"

Báo Giác Ngộ số 1188: "Uống nước nhớ nguồn"

GNO - Đó là nội dung lời huấn thị của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN trước Tăng Ni, Phật tử nhân dịp ngài quang lâm tổ đình Long Quang (H.Hóc Môn) để dâng hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Nam Việt.

 Hòa thượng Thích Giác Tâm trụ trì chùa Bửu Minh và chùa Quảng Đức cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh

Gia Lai: Chùa Bửu Minh thăm, cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh

GNO - Chiều 7-2, Hòa thượng Thích Giác Tâm, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, trụ trì chùa Bửu Minh và chùa Quảng Đức (tại X.Nghĩa Hưng, H.Chư Păh) đến thăm, cảm ơn đến lãnh đạo Công an tỉnh đã giúp đỡ vụ mất trộm 4 pho tượng Phật tại chùa Bửu Minh.

Thông tin hàng ngày