An Giang: Trang nghiêm khai mạc Đại Giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566

Trang nghiêm lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566
Trang nghiêm lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-7 (20-6-Nhâm Dần), tại chùa Bình An (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), đã diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566 do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang tổ chức.
An Giang: Trang nghiêm khai mạc Đại Giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566 ảnh 1

Niệm Phật cầu gia bị

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Chau Sưng, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương; cùng chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Tăng Ni trụ trì các tự viện và chư giới sư.

An Giang: Trang nghiêm khai mạc Đại Giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566 ảnh 2

Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Chơn phát biểu khai mạc. Hòa thượng nhấn mạnh về ý nghĩa của Đại giới đàn cũng như tầm quan trọng của hoạt động Tăng sự này.

Thượng toạ Thích Viên Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký báo cáo công tác tổ chức. Theo đó, Đại giới đàn Thiện Chơn có 78 giới tử phát tâm thọ giới, có 20 giới tử Tỳ-kheo, 10 giới tử Tỳ-kheo-ni, 14 giới tử Thức-xoa-ma-na, 20 giới tử Sa-di và 14 giới tử Sa-di-ni.

An Giang: Trang nghiêm khai mạc Đại Giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566 ảnh 3

Cung an Chức sự Hội đồng Thập sư

Đại diện Ban Tổ chức giới đàn cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đương vi Đường đầu Hòa thượng Đàn giới Tăng; Hòa thượng Thích Huệ Thông, làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Giác Liêm làm Giáo thọ A-xà-lê; Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, đương vi Tuyên Luật sư.

Hội đồng thập sư Ni, Ban Tổ chức cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Định, đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu Đàn giới Ni; Ni trưởng Thích nữ Như Hạnh, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Như Quang, Giáo thọ A-xà-lê.

An Giang: Trang nghiêm khai mạc Đại Giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566 ảnh 4

Đại diện giới tử phát nguyện thọ giới

Đạo từ tại lễ khai mạc Đại Giới đàn, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban lời sách tấn đến giới tử, nhấn mạnh tầm quan trọng của thọ giới, giữ giới và thành tựu giới thanh tịnh người xuất gia. “Muốn thành tựu được đạo quả phải có giới luật thọ trì, muốn có giới luật phải có đàn tràng truyền giới. Các vị giới tử được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang khai kiến giới đàn là điều diễm phúc to lớn, quý vị phải cố gắng thọ trì giới pháp, tin sâu nhân quả, tránh ác làm lành để đạt được đạo quả giải thoát.” Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.

An Giang: Trang nghiêm khai mạc Đại Giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566 ảnh 5

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Sau lễ khai mạc, Hội đồng thập sư Tăng, Ni đăng đàn truyền giới pháp đến giới tử tại hai giới trường: chùa Bình An dành cho giới tử Tỳ-kheo, Sa-di; tại chùa Phước Huệ truyền giới cho giới tử Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni.

An Giang: Trang nghiêm khai mạc Đại Giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566 ảnh 6

78 giới tử phát tâm thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Chơn

Trước đó, sáng ngày 16-7, Hòa thượng Thích Minh Thông đã quang lâm khai đạo cho các giới tử tại Đại giới đàn Thiện Chơn; chiều cùng ngày toàn thể giới tử tham gia kỳ khảo hạch của Ban Tổ chức để đủ điều kiện chính thức tấn đàn thọ nhận giới pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày