[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự

Hòa thượng Thích Lệ Trang thực hiện nghi thức khai chung bảng
Hòa thượng Thích Lệ Trang thực hiện nghi thức khai chung bảng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-9, Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo Phật lịch 2566 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức đã tác pháp cung an chức sự nội giới đàn, cung thỉnh khai chung bảng, tác pháp niêm đàn sái tịnh, bạch Phật khai đàn tại hai giới đàn chùa Minh Thành và chùa Bửu Sơn.
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 1

Tại hai giới đàn, Ban Kiến đàn cung thỉnh thập sư Hòa thượng đăng giới đài khai chung bảng, kiết giới trường, tác pháp niêm đàn sái tịnh.

Ban kiến đàn Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo đã trang nghiêm tác pháp cung an chức sự nội giới đàn, Ban kiến đàn Tăng đã cung thỉnh hồng danh thập sư. Theo đó, Ban Kiến đàn cung thỉnh: Hòa thượng Thích Minh Thông, đương vi Đường đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Minh Thông, Yết-ma A Xà Lê; Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Giáo thọ A-xà-lê; chư vị tôn chứng Tăng: Hòa thượng Thích Thiện Thành, Hoà thượng Thích Đồng Tiến, Hoà thượng Thích Hải Mẫn, Hòa thượng Thích Châu Quang, Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Tân, Thượng tọa Thích Tiến Đạt.

[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 2

Ban kiến đàn Ni cung thỉnh: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Thiện, đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nguyên, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Hiệp Liên, Giáo thọ A-xà-lê; Ni trưởng Thích Nữ Diệu Vân, Giáo thọ A-xà-lê; chư vị tôn chứng Ni: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Đức, Ni trưởng Thích nữ Minh Hiền, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Minh, Ni trưởng Thích nữ Huyền Quán, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Giải, Ni trưởng Thích nữ Như Trí, Ni trưởng Thích nữ Thông Hiền.

[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 3
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 4
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 5
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 6
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 7
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 8
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 9
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 10
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 11
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 12
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 13
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 14
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 15
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 16
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 17
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 18
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 19
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 20
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 21
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 22
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 23
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 24
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 25
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 26
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 27
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 28
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 29
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 30
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 31
[ẢNH] Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo: Niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng, cung an chức sự ảnh 32

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày