[Ảnh] Thiêng liêng giao thừa tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Việt Nam Quốc Tự sau khi kiến thiết là trụ sở của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trung tâm hành chánh - văn hóa - tâm linh của Phật giáo thành phố. Giác Ngộ Online giới thiệu cùng bạn đọc những hình ảnh giao thừa tại đây, do CTV Anh Quốc thực hiện.

Vào thời khắc giao thừa, nhiều người dân đã đến chùa, cầu nguyện trước Thánh tượng Đức Bồ-tát Quán Thế Âm được tôn tạo trong khuôn viên, trên nền bảo tháp cũ, và an vị trong năm vừa rồi.

AAHZ3992g.JPG
Thánh tượng Đức Bồ-tát Quán Thế Âm
WOZN2582.JPG
Công trình tâm linh mới được tôn tạo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự
HHOG1827.JPG
Tất cả những sự kiện tái kiến thiết Việt Nam Quốc Tự đều nhằm ngày vía của Ngài
PAQ_250120rz-1.jpg
Tượng đài Đức Bồ-tát được tôn tạo trên nền tháp cũ
LWIT7137.JPG
Bên cạnh bảo tháp Quảng Đức mới được xây dựng
DLOZ6351.JPG
Nhiều người dân đã đến cầu nguyện trước Thánh tượng Ngài
FKID5935.JPG
Lấy lộc ánh sáng
FOLT3732.JPG
Dâng đèn cúng dường
BCBT2026.JPG
Cầu nguyện an lành
IGDG8063.JPG
Giao thừa luôn là thời khắc thiêng liêng
FJVX8322.JPG
Người dân ở thành phố vẫn giữ nếp đến chùa vào thời khắc này
UPFO9273.JPG
Tùy tâm nguyện, thiết tha cầu an cư lạc nghiệp cho năm mới
UTII1609.JPG
Lối lên chánh điện
LUBG9248.JPG
Bảo tượng Đức Bổn Sư bằng đồng tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
HDMH1222.JPG
Chư Tăng trực hướng dẫn cử hành nghi thức giao thừa
DFKG9217.JPG
Người dân cùng tham dự
BMQC0218.JPG
Trước Phật đài
MMHO3320.JPG
Nhiều em bé cùng ông bà cha mẹ đến chùa
HAZT1081.JPG
Cùng chăm sóc hạt giống thiện lành
BZNK1454.JPG
Tin Phật, cam kết làm việc tốt
IMOK5408.JPG
Nét đẹp các thế hệ trong hướng về Đức Thế Tôn
HVHI4958.JPG
Chung một lòng chí thành
QELK4678.JPG
Đảnh lễ Tam bảo
VNWA9520.JPG
Nguyện sống theo lời Phật dạy, siêng năng làm việc thiện
POWV1751.JPG'
Tất cả làm nên không khí trang nghiêm
PHFA0462.JPG
Mỗi người tự ý thức
IAYI7959.JPG
Sau đó với sự hướng dẫn của chư Tăng
XVIW9777.JPG
Người dân cùng thực hành thời khóa cầu nguyện an lành
QSCN9831.JPG
Và chiêm ngưỡng tôn dung của Phật
NYVT9902.JPG
Trước các thánh tượng La-hán
JRAQ0602.JPG
Mọi người tùy duyên lễ tại chánh điện
QQAD5032.JPG
Không khí trước sân Việt Nam Quốc Tự
IHOQ7979.JPG
Hướng ra tam quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày