Ban Hoằng pháp T.Ư và Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư thăm Tăng Ni tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ tặng hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Thượng tọa Thích Thanh Phong
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ tặng hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Thượng tọa Thích Thanh Phong
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 11-7, hành giả Tăng Ni đang An cư kiết hạ Phật lịch 2568 thành kính cung đón đoàn chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đến thăm, sách tấn, cúng dường hành giả, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự.
Chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư tại Việt Nam Quốc Tự

Phái đoàn do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, đồng Trưởng đoàn.

Tháp tùng còn có Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư, cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư.

Chư hành giả Tăng Ni TP.HCM, tại Việt Nam Quốc Tự

Chư hành giả Tăng Ni TP.HCM, tại Việt Nam Quốc Tự

Tiếp phái đoàn tại Việt Nam Quốc Tự có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư vị Phó ban Trị sự: Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Hòa thượng Danh Lung, Thượng tọa Thích Huệ Công, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự), cùng chư tôn đức Ban Thường trực, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, Phân ban Ni giới TP.HCM, chư hành giả Tăng Ni đã cung đón phái đoàn quang lâm Việt Nam Quốc Tự; đây là đạo tràng thứ 24 của phái đoàn đến thăm trong mùa An cư kiết hạ năm nay.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu chào mừng

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu chào mừng

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu chào mừng, bày tỏ niềm hoan hỷ, vinh dự khi được cung nghinh phái đoàn; có lời chúc an lạc đến nhị vị trưởng đoàn: Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư và Thượng tọa Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, cùng chư tôn đức phái đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đến thăm, sách tấn và cúng dường đến hành giả Tăng Ni TP.HCM.

“Trong mùa An cư kiết hạ nhưng vì lòng bi mẫn, thương tưởng, Hòa thượng, Thượng tọa quang lâm đến đạo tràng để thăm, sách tấn hành giả Tăng Ni tại Việt Nam Quốc Tự, đây là đạo tình thật cao quý”, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM tri ân đến Hòa thượng, Thượng tọa trưởng đoàn và phái đoàn.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ tặng hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Thượng tọa Thích Thanh Phong

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ tặng hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Thượng tọa Thích Thanh Phong

Chào mừng phái đoàn, đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã tặng bó hoa tươi thắm đến nhị vị trưởng đoàn.

Đại diện Ban Chỉ đạo khóa An cư kiết hạ tại TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.HCM báo cáo đến phái đoàn về công tác tổ chức khóa An cư kiết hạ cho Tăng Ni TP.HCM.

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo khóa An cư kiết hạ của Tăng Ni TP.HCM

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo khóa An cư kiết hạ của Tăng Ni TP.HCM

Theo đó, tại TP.HCM có 49 trường hạ an cư tập trung và 97 điểm an cư tại chỗ trên địa bàn TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, với tổng số 7.127 Tăng Ni đang An cư kiết hạ. Ngoài ra, tại TP.HCM có 7 trường hạ an cư theo truyền thống biệt truyền của Hệ phái Phật giáo Nam tông và 4 trường hạ an cư tập trung và một số điểm an cư tại chỗ của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ.

Mùa An cư kiết hạ năm nay, Ban Trị sự TP.HCM sẽ tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ H.Củ Chi; chỉ đạo Ban Hoằng pháp tổ chức hội thi diễn giảng cho hành giả trẻ; Ban Trị sự TP.HCM cũng sẽ tổ chức 7 đoàn chư tôn đức đến thăm, cúng dường 49 trường hạ tập trung tại TP.Thủ Đức và 21 quận huyện, vào sáng ngày 12-7.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ, sách tấn đến hành giả Tăng Ni

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ, sách tấn đến hành giả Tăng Ni

Thay mặt phái đoàn, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết rất hoan hỷ khi đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư hiện diện tại Trụ sở Ban Trị sự TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, được Hòa thượng Trưởng ban Trị sự và chư vị Tăng Ni GHPGVN TP.HCM tiếp đón trọng thị.

Đạo từ, sách tấn đến hành giả: “Tăng Ni cần kính ngưỡng, phụng hành giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của hành giả xuất gia của chúng ta”, Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư nhắn nhủ đến hành giả Tăng Ni hiện diện.

Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư cũng nhấn mạnh về ý nghĩa của phép An cư kiết hạ, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng nghiêm mật hành trì an cư trong suốt 49 năm. Phép An cư kiết hạ của Đức Thế Tôn chế định nhằm giúp hành giả Tăng Ni cùng nhau sống hòa hợp, thanh tịnh để thúc liễm thân tâm, trau dồi tam vô lậu học.

Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư cũng nhấn mạnh về ý nghĩa của phép An cư kiết hạ, khi Đức Phật còn tại thế

Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư cũng nhấn mạnh về ý nghĩa của phép An cư kiết hạ, khi Đức Phật còn tại thế

Vị giáo phẩm đứng đầu Ban Hoằng pháp T.Ư cũng bày tỏ vui mừng khi được nghe báo cáo về khóa An cư kiết hạ của Tăng Ni TP.HCM tại 136 điểm an cư với 7.127 hành giả Tăng Ni. Ngài tán thán Ban Trị sự TP.HCM tổ chức 7 đoàn thăm hành giả Tăng Ni để kết nối với nhau, động viên hành giả cấm túc an trú trong chánh pháp, nỗ lực, tinh tấn nghiêm trì, sinh hoạt tu tập trong an lạc, sống tỉnh thức. Đó là hành giả Tăng Ni đã góp phần cho sự an định, phát triển bền vững của Phật giáo đồ.

Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư cũng chia sẻ những kinh nghiệm thuyết pháp của bản thân ngài trong các hoàn cảnh khác nhau; nhắn nhủ đến hành giả trẻ luôn tỉnh thức khi đắp chiếc y vàng thì đó chính là hình tướng của vị Tỳ-khưu (Tỳ-khưu-ni). Tăng Ni phải giữ gìn bản chất của người tu sĩ, có thể thuyết pháp ở mọi hoàn cảnh và xem đó là ở đạo tràng. Khi thuyết pháp, Tăng Ni cần uyển chuyển, tuân thủ 5 quy tắc của thuyết pháp, đặt mình trong sự kính ngưỡng, phụng hành giáo pháp của Đức Phật, đặt mình trong trọng trách với Chính pháp, “bản hoài” của mình là hoằng truyền Chính pháp, là “Sứ giả của Như Lai”.

Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư cũng chia sẻ những kinh nghiệm thuyết pháp của bản thân ngài trong các hoàn cảnh khác nhau

Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư cũng chia sẻ những kinh nghiệm thuyết pháp của bản thân ngài trong các hoàn cảnh khác nhau

Vị giáo phẩm đứng đầu Ban Hoằng pháp T.Ư cũng nhắc nhở hành giả Tăng Ni sống tỉnh giác với tam nghiệp thân - khẩu - ý, an trú trong chánh niệm, tránh xa mạng xã hội để không bị xao lãng tâm, không đặt tâm ra ngoài cương giới. Có như vậy, Tăng Ni mới đóng góp được cho sự phát triển bền vững của Giáo hội.

Hòa thượng Trưởng đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni TP.HCM luôn được tu học ổn định, đóng góp cho sự phát triển bền vững của GHPGVN TP.HCM.

Xem bản tin truyền hình

Hình ảnh phái đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư thăm, sách tấn hành giả Tăng Ni - tại Việt Nam Quốc Tự:

Cung đón chư tôn đức phái đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư quang lâm hội trường Việt Nam Quốc Tự

Cung đón chư tôn đức phái đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư quang lâm hội trường Việt Nam Quốc Tự

Toàn thể Tăng Ni cung đón phái đoàn

Toàn thể Tăng Ni cung đón phái đoàn

Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Buổi tiếp tại Trụ sở Ban Trị sự TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự

Buổi tiếp tại Trụ sở Ban Trị sự TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đạo từ, sách tấn đến hành giả Tăng Ni

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đạo từ, sách tấn đến hành giả Tăng Ni

Chư hành giả Tăng

Chư hành giả Tăng

Hòa thượng Thích Lệ Trang tri ân, hướng dẫn hành giả Tăng Ni "y giáo phụng hành" sau lời sách tấn của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Hòa thượng Thích Lệ Trang tri ân, hướng dẫn hành giả Tăng Ni "y giáo phụng hành" sau lời sách tấn của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Chư tôn đức phái đoàn

Chư tôn đức phái đoàn

Đại đức Thích Lệ Ngôn giới thiệu thành viên phái đoàn

Đại đức Thích Lệ Ngôn giới thiệu thành viên phái đoàn

Đại đức Thích Lệ Ngôn

Đại đức Thích Lệ Ngôn

Đại đức Thích Thiện Châu

Đại đức Thích Thiện Châu

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư trao cúng dường trường hạ

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư trao cúng dường trường hạ

Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến, Phó ban Kinh tế - Tài chính T.Ư trao cúng dường trường hạ TP.HCM

Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến, Phó ban Kinh tế - Tài chính T.Ư trao cúng dường trường hạ TP.HCM

Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM
Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM
Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM và hành giả Ni

Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM và hành giả Ni

Chư hành giả TP.HCM

Chư hành giả TP.HCM

Mùa An cư kiết hạ năm nay TP.HCM có 7.127 vị Tăng Ni an cư

Mùa An cư kiết hạ năm nay TP.HCM có 7.127 vị Tăng Ni an cư

tại 49 trường hạ tập trung và 97 điểm an cư tại chỗ trên địa bàn TP.Thủ Đức, 21 quận huyện

tại 49 trường hạ tập trung và 97 điểm an cư tại chỗ trên địa bàn TP.Thủ Đức, 21 quận huyện

Toàn cảnh buổi thăm, sách tấn tại Việt Nam Quốc Tự

Toàn cảnh buổi thăm, sách tấn tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư chụp ảnh lưu niệm tại Việt Nam Quốc Tự, sáng nay 11-7 (6-6-Giáp Thìn)

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư chụp ảnh lưu niệm tại Việt Nam Quốc Tự, sáng nay 11-7 (6-6-Giáp Thìn)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] 7 phái đoàn đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm các trường hạ trong mùa An cư

[Video] 7 phái đoàn đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm các trường hạ trong mùa An cư

GNO - Tiếp nối truyền thống thăm, cúng dường hành giả Tăng Ni an cư tại các trường hạ do Đức Pháp chủ GHPGVN chủ trương lúc ngài còn lãnh đạo GHPGVN TP.HCM, sáng ngày 12-7, Ban Thường trực BTS Phật giáo TP đã tổ chức 7 đoàn chư tôn đức đồng loạt đến thăm, sách tấn chư hành giả tập trung trên địa bàn.

Thông tin hàng ngày