Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định đến 3 vị Trưởng ban
Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định đến 3 vị Trưởng ban
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, chiều 30-8, Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM đã công bố quyết định nhân sự nhiệm kỳ X (2022-2027) do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký.
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 1

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Văn, cố vấn Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, lãnh đạo các ban chuyên môn trực thuộc, thành viên Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa, Ban Từ thiện - Xã hội.

Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 2

Theo đó, quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hoằng pháp (theo Quyết định số 234/QĐ-BTS, ngày 28-7-2022) với 1 vị chứng minh, 1 vị cố vấn; với 51 thành viên trong đó 30 vị Ủy viên Thường trực do Hòa thượng Thích Nhật Hỷ làm trưởng ban, Thượng tọa Thích Thiện Quý làm Phó Thường trực, cùng 6 vị Phó ban, các Ủy viên Thường trực và 21 ủy viên.

Xem bản tin video do Giác Ngộ TV thực hiện

Theo Quyết định số 236/QĐ-BTS, ngày 28-7-2022, Ban Văn hóa với 48 thành viên, trong đó 24 vị Ủy viên Thường trực do Thượng tọa Thích Trí Chơn làm trưởng ban, Thượng tọa Thích Tâm Hoa, làm Phó Thường trực, cùng 6 vị Phó ban, các vị Ủy viên Thường trực và 24 ủy viên.

Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 3

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đọc quyết định chuẩn y nhân sự của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Quyết định số 238/QĐ-BTS, ngày 28-7-2022, Ban Từ thiện - Xã hội với 2 vị chứng minh; 47 thành viên, trong đó có 33 vị Ủy viên Thường trực do Thượng tọa Thích Thanh Phong làm Trưởng ban, Đại đức Thích Minh Phú làm Phó Thường trực, cùng 17 vị Phó ban, các ủy viên Thường trực và 14 ủy viên.

Dịp này, Ban Hoằng pháp cũng ra mắt Giảng sư đoàn gồm 61 thành viên.

Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 4

Quang cảnh buổi công bố quyết định nhân sự Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội

Thành viên 3 Ban nhận quyết định, ra mắt tại hội nghị. Đại diện 3 Ban, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó ban Văn hóa Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM đã phát biểu nhận nhiệm vụ bày tỏ các thành viên từng Ban nguyện đem hết tâm lực, trí lực góp phần phát triển Phật giáo TP.HCM, xây dựng, đóng góp cho TP.HCM trong thời hiện đại.

Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 5

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Lệ Trang bày tỏ niềm hoan hỷ khi thấy tất cả hiện diện trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp. Hòa thượng cho biết đại diện 3 ban vừa phát biểu nguyện gánh vác trọng trách với vai trò vừa đảm nhận. Với 3 ban, mỗi thành viên đều phải có kiến thức tổng quan cũng như chuyên môn riêng cùng với các ban trong 12 ban trực thuộc sẽ hỗ trợ, gắn kết cùng nhau thừa hành Phật sự. Trong mối tương quan với chức năng, chuyên môn của từng thành viên của mỗi ban cần nêu cao tinh thần hòa hợp, đoàn kết để giữ gìn chánh pháp, có những đóng góp để xây dựng, phát triển Phật giáo TP.HCM là trách nhiệm của Tăng sĩ.

Hình ảnh tại buổi lễ công bố quyết định nhân sự, ra mắt 3 Ban:

Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 6
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 7
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 8
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 9
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 10
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 11
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 12
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 13
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 14
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 15
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 16
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 17
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 18
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 19
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 20
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 21
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 22
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 23
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 24
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 25
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 26
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 27
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 28
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 29
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 30
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 31
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 32
Ban Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM công bố quyết định chuẩn y nhân sự ảnh 33

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày