Ban Lễ tang cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

  HT Tri Tinh GNO.JPG
Cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

GNO - Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN; Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN - Trưởng Ban Tăng sự T.Ư; Phó Chủ tịch UB TU7MTTQVN; nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; Viện chủ chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM); Viện chủ chùa Vạn Linh (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Ban Lễ tang cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh có 35 thành viên: HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN; HT.Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN; HT.Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN; HT.Dương Nhơn, Phó Pháp chủ, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Bình, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM GHPGVN;

HT.Thích Thanh Dũng, Phó Thư ký HĐCM GHPGVN; HT.Thích Viên Giác, Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; HT.Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; HT.Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư;

HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS; ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Phạm Dũng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP2 T.Ư;

HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Phó VP II TƯGH; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; TT.Thích Đức Thiện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1 T.Ư; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo ban Tôn giáo Chính phủ, bà Võ Thị Dung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; ông Huỳnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; HT.Thích Minh Cảnh – Trưởng tử; TT.Thích Hoằng Tri, Đại diện Pháp tử.

BAN LỄ TANG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày