Từ khóa: Ban Pháp chế
Tìm thấy 15 kết quả
Xe hoa Báo Giác Ngộ tham dự đoàn cung rước Phật từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự - lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM

[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh

GNO - Kính mừng khánh đản của Đức Thế Tôn, tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch tổ chức lễ rước kiệu, cung thỉnh tôn tượng kim thân Đức Phật đản sinh vào tối 8-4-Quý Mão.