[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh

Xe hoa Báo Giác Ngộ tham dự đoàn cung rước Phật từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự - lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM
Xe hoa Báo Giác Ngộ tham dự đoàn cung rước Phật từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự - lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Kính mừng khánh đản của Đức Thế Tôn, tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch tổ chức lễ rước kiệu, cung thỉnh tôn tượng kim thân Đức Phật đản sinh vào tối 8-4-Quý Mão.

Đoàn xe hoa Văn phòng Ban Trị sự TP.HCM, xe hoa các Ban Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Ban Văn hóa, Kinh tế - Tài chính, Từ thiện xã hội, Phật giáo Quốc tế, Thông tin - Truyền thông,Pháp chế, Kiểm soát, Phân ban Ni giới, Báo Giác Ngộ, Phật giáo Nam tông Khmer, Phật giáo Khất sĩ cung rước Đức Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự - nơi lễ đài Phật đản chính của Phật giáo TP.HCM.

Giác Ngộ online giới thiệu đoàn xe hoa rước Phật vào tối mùng 8-4-Quý Mão:

[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 1
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 2
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 3
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 4
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 5
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 6
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 7
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 8
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 9
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 10
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 11
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 12
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 13
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 14
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 15
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 16
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 17
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 18
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 19
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 20
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 21
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 22
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 23
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 24
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 25
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 26
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 27
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 28
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 29
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 30
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 31
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 32
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 33
[ẢNH] Ngắm xe hoa tham dự đoàn cung rước Đức Phật đản sinh ảnh 34

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni trường hạ Quan Âm tu viện đảnh lễ Tam bảo

Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận) tác pháp an cư Phật lịch 2567

GNO - Theo Tỳ Ni luật tạng, an cư là việc chư Tăng Ni, đệ tử Phật phải làm, đây là thời gian quý báu để chư hành giả tinh chuyên tu tập, trau dồi Giới - Định - Tuệ nhờ đó mà tâm sáng, trí tuệ phát sinh đưa đến thành tựu mọi Phật sự và tiến tu đạo nghiệp.

Thông tin hàng ngày