Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh họp phiên cuối nhiệm kỳ VIII - trước thềm Đại hội IX GHPGVN

Đức Quyền Pháp chủ chủ trì phiên họp kỳ 4 - nhiệm kỳ VIII tại Trụ sở Trung ương GHPGVN, chùa Quán Sứ, Hà Nội, ngày 26-11-2022
Đức Quyền Pháp chủ chủ trì phiên họp kỳ 4 - nhiệm kỳ VIII tại Trụ sở Trung ương GHPGVN, chùa Quán Sứ, Hà Nội, ngày 26-11-2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 26-11-2022, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đã có phiên họp tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ, Hà Nội. Đây là phiên họp kỳ 4 - nhiệm kỳ VIII (2017-2022), trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN chủ trì phiên họp.

Hiện diện tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký; Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Chánh Thư ký; chư vị Ủy viên Thường trực: Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Dục, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Châu Ty.

Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội tham dự

Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội tham dự

Về phía Hội đồng Trị sự có Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Thư ký Văn phòng I Hội đồng Chứng minh.

Dự họp còn có Thượng toạ Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng II Hội đồng Chứng minh, Thư ký Hội đồng Giám luật.

Phát biểu khai mạc, Đức Quyền Pháp chủ nói về ý nghĩa và mục đích của phiên họp cuối nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Theo đó, ngài nhấn mạnh một số công việc mà Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh cần thực hiện theo trách nhiệm, đó là xem xét yêu cầu tu chỉnh các quy chế hoạt động của Ban Thường trực, Hội đồng Giám luật... nhằm phù hợp với các nội dung Hiến chương tu chỉnh lần thứ 7 và các yêu cầu nảy sinh từ thực tế của Giáo hội, pháp luật Nhà nước hiện hành.

Trưởng lão Hoà thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN phát biểu khai mạc

Trưởng lão Hoà thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN phát biểu khai mạc

Đức Quyền Pháp chủ nhấn mạnh nội dung quan trọng của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh trong phiên họp cuối nhiệm kỳ VIII này là nhằm xem xét việc Hội đồng Trị sự, Ban Nhân sự Đại hội đệ trình danh sách tham gia Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự để giới thiệu suy tôn, suy cử tại Đại hội kỳ này.

Chư tôn Trưởng lão đã lắng nghe Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trình về nhân sự chủ chốt của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu báo cáo về công tác tổ chức Đại hội; Hoà thượng Thích Thiện Pháp trình danh sách và nghi thức tấn phong giáo phẩm; Thượng toạ Thích Đức Thiện báo cáo về dự thảo tu chỉnh Hiến chương lần thứ 7; Thượng toạ Thích Giác Dũng trình dự thảo tu chỉnh Quy chế hoạt động của Ban Thường trực, Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh.

Chư tôn Trưởng lão thảo luận để cùng đi đến thống nhất nhiều nội dung quan trọng được đệ trình tại phiên họp
Chư tôn Trưởng lão thảo luận để cùng đi đến thống nhất nhiều nội dung quan trọng được đệ trình tại phiên họp

Đức Quyền Pháp chủ điều hành phần thảo luận. Sau khi lắng nghe các ý kiến của chư Trưởng lão, ngài nhận định và quyết định các vấn đề theo nguyên tắc biểu quyết với đại đa số chư vị Trưởng lão tán thành cho từng nội dung liên quan tới dự thảo tu chỉnh Hiến chương, dự thảo tu chỉnh Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Giám luật; xét các trường hợp đặc biệt trong danh sách tấn phong giáo phẩm, nhân sự chủ chốt... do Hoà thượng Chủ tịch, Ban Tăng sự đệ trình; tham chiếu các phản ánh gửi đến Văn phòng Hội đồng Giám luật.

Đúc kết phiên họp, Đức Quyền Pháp chủ bày tỏ sự hoan hỷ với kết quả của phiên họp Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. "Chúng ta đã thông qua được ba văn kiện quan trọng được tu chỉnh lần này là Hiến chương, Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám luật. Chúng ta cũng đã thống nhất về nguyên tắc cần tuân thủ trong việc xem xét nhân sự tham gia Hội đồng Chứng minh, tiêu chuẩn tấn phong giáo phẩm được đệ trình trước khi Đại hội thông qua", ngài nói.

Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trình về nhân sự

Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trình về nhân sự

Đức Quyền Pháp chủ nhận định những nội dung được tu chỉnh trong dự thảo Hiến chương sẽ trình tại Đại hội là rất cần thiết, hợp lệ. "Những điều chúng ta đã thống nhất thì căn cứ theo đó để thực hiện, còn những vấn đề phát sinh khác sẽ được thảo luận trong phiên họp chung của Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự sáng 27-11-2022, trước khi Đại hội diễn ra phiên trù bị các phiên làm việc chính thức", Hoà thượng kết luận.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu báo cáo tổng quát về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội IX của GHPGVN
Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu báo cáo tổng quát về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội IX của GHPGVN
Chư vị Trưởng lão tham dự
Chư vị Trưởng lão tham dự
Thượng toạ Thích Đức Thiện báo cáo về dự thảo tu chỉnh Hiến chương lần thứ 7
Thượng toạ Thích Đức Thiện báo cáo về dự thảo tu chỉnh Hiến chương lần thứ 7
Thượng toạ Thích Giác Dũng trình dự thảo tu chỉnh Quy chế hoạt động Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Giám luật
Thượng toạ Thích Giác Dũng trình dự thảo tu chỉnh Quy chế hoạt động Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Giám luật
Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Hội đồng Chứng minh khóa VIII (2017-2022) gồm 96 thành viên, Ban Thường trực có 27 vị, Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được suy tôn lên ngôi vị Pháp chủ. Cho đến nay, 26-11-2022, đã có 47 vị Trưởng lão thuộc Hội đồng Chứng minh viên tịch, 49 vị còn tại thế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày