Từ khóa: bát-nhã
Tìm thấy 13 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1227 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Bản kinh Kim cang lâu đời nhất thế giới

GNO - Ẩn mình trong thư viện Anh là một di sản có ý nghĩa lịch sử sâu sắc: một bản sao kinh Kim cang của Trung Quốc, một bản kinh văn Phật giáo thiêng liêng được in cách đây hơn 1.100 năm.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1226 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Bối diệp lưu hương

GNO - Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021) là bậc tùng lâm thạch trụ với sở học sâu dày, đặc biệt là về kinh điển Hán tạng. Sinh thời, ngài đã dành nhiều thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp biên soạn, dịch thuật và trước tác các tác phẩm Phật học.
Bồ-tát Quán Thế Âm

Bồ-tát Quán Thế Âm

GNO - Quán Thế Âm là vị Bồ-tát được biết đến nhiều nhất, vì hạnh nguyện và nhân duyên của Ngài.