Từ khóa: Bố-tát tại Việt nam Quốc Tự
Tìm thấy 16 kết quả
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 16-3 (14-2-Nhâm Dần), tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện vân tập bố-tát thính giới chung.
Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 17-12 (14-11-Tân Sửu), tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, TP.Thủ Đức vân tập bố-tát thính giới chung.
Mỗi tháng chư Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bố-tát chung tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Chư Tăng bố-tát chung tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng 14-3-Tân Sửu, tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Tăng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc, 24 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện đã vân tập bố-tát, thính giới kỳ thứ hai năm Tân Sửu.