Chư Tăng bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 12-9 (14-8-Kỷ Hợi), chư tôn đức Tăng thành viên BTS GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện đã vân tập tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10) bố-tát, thính giới chung.

DDDD (2).JPG
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng niêm hương Tam bảo

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM, Chứng minh Phật giáo TP; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP đã quang lâm Việt Nam Quốc Tự thực hiện các nghi thức thiền môn, bố-tát, thính giới chung cùng chư Tăng.

Tại Tổ đường, chánh điện Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức giáo phẩm, đại Tăng đã thực hiện các nghi thức niêm hương, đảnh lễ chư Tổ, đảnh lễ Tam bảo trang nghiêm.

DDDD (7).JPG

Chư tôn đức Tăng đảnh lễ Tam bảo

Giữa đại chúng, HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP đã trùng tuyên giới luật. Qua đó, đại chúng cùng ôn lại những điều Đức Phật đã dạy, luôn sống tỉnh thức. Đây là phương thức đặc thù của Đức Phật nhằm giúp chúng đệ tử xuất gia tỉnh giác, chánh niệm, thanh lọc thân tâm, trau giồi Giới - Định - Tuệ, nhằm hòa hợp Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

Được biết, sau mùa An cư kiết hạ, theo truyền thống, chư Tăng Phật giáo TP.HCM vân tập về Việt Nam Quốc Tự để thực hiện lễ bố-tát, thính giới vào sáng ngày 14 ÂL hàng tháng.

Sau đó, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP sẽ có buổi họp mở rộng cùng với chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo 24 quận, huyện nhằm thảo luận, triển khai các hoạt động Phật sự của Phật giáo thành phố.

Chùm ảnh lễ bố-tát tại Việt Nam Quốc Tự:

DDDD (4).JPG

HT.Thích Trí Quảng thành kính đối trước Tam bảo

DDDD (3).JPG
Thực hiện các nghi thức tại lễ bố-tát

DDDD (5).JPG
Lễ bố-tát giúp Tăng đoàn thanh tịnh, hòa hợp

DDDD (1).JPG
Đảnh lễ chư Tổ tại tổ đường

DDDD (6).JPG
Lễ bố-tát lần đầu của chư Tăng TP.HCM sau mùa An cư kiết hạ

DDA (1).JPG
HT.Thích Minh Thông trùng tuyên giới luật

DDA (2).JPG
Không khí trang nghiêm tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày