Chư Tăng Ni và Phật tử chùa Vạn Đức đảnh lễ bảo tháp Phù Thi nhân ngày truyền thống tông môn

Tăng Ni, Phật tử bên bảo tháp Phù Thi
Tăng Ni, Phật tử bên bảo tháp Phù Thi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 14-8 (17-7-Nhâm Dần), chư Tăng Ni trong tông môn và đạo tràng Phật tử chùa Vạn Đức đã trang nghiêm đảnh lễ bảo tháp Phù Thi.

Đây là ngày truyền thống hàng năm của tông môn Vạn Đức. Khi cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh còn sanh tiền, chư Tăng Ni và Phật tử các nơi đều vân tập về chùa Vạn Đức khánh tuế Đại lão Hòa thượng sau khi viên mãn 3 tháng An cư kiết hạ.

Kể từ khi Đại lão Hòa thượng viên tịch đến nay, truyền thống này vẫn được tông môn Vạn Đức giữ gìn, là nét đẹp với tinh thần hiếu đạo trong chốn thiền môn.

Tại buổi lễ, chư Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm phúng tụng kinh Phổ Hiền và cùng nhau lắng nghe lại pháp âm của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Dịp này, chư Tăng Ni và Phật tử cũng đã đảnh lễ khánh tuế Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức sau mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tăng thêm tuổi đạo.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Chư Tăng Ni và Phật tử chùa Vạn Đức đảnh lễ bảo tháp Phù Thi nhân ngày truyền thống tông môn ảnh 1

Hòa thượng Thích Hoằng Tri niêm hương

Chư Tăng Ni và Phật tử chùa Vạn Đức đảnh lễ bảo tháp Phù Thi nhân ngày truyền thống tông môn ảnh 2

Chư tôn đức tụng kinh Phổ Hiền

Chư Tăng Ni và Phật tử chùa Vạn Đức đảnh lễ bảo tháp Phù Thi nhân ngày truyền thống tông môn ảnh 3

Chư Tăng tham dự buổi lễ

Chư Tăng Ni và Phật tử chùa Vạn Đức đảnh lễ bảo tháp Phù Thi nhân ngày truyền thống tông môn ảnh 4
Chư Ni đồng tụng kinh Phổ Hiền
Chư Tăng Ni và Phật tử chùa Vạn Đức đảnh lễ bảo tháp Phù Thi nhân ngày truyền thống tông môn ảnh 5

Đại chúng lắng lòng với những lời sách tấn của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Chư Tăng Ni và Phật tử chùa Vạn Đức đảnh lễ bảo tháp Phù Thi nhân ngày truyền thống tông môn ảnh 6

Phật tử cùng nghe pháp âm của cố Đại lão Hòa thượng

Chư Tăng Ni và Phật tử chùa Vạn Đức đảnh lễ bảo tháp Phù Thi nhân ngày truyền thống tông môn ảnh 7

Đại diện Tăng Ni, Phật tử tác bạch, đảnh lễ khánh tuế Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày