Từ khóa: chùa bà đa
Tìm thấy 33 kết quả
Chùa Bà Đa bàn giao nhà Đại đoàn kết

Chùa Bà Đa bàn giao nhà Đại đoàn kết

GNO - Sáng 11-9, Thượng tọa Thích Thông Đạo, trụ trì chùa Bà Đa đã cùng đại diện Đội Tình nguyện viên máu sống Gia đình Phật tử Đà Nẵng, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn.
Đà Nẵng: Chùa Bà Đa hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết

Đà Nẵng: Chùa Bà Đa hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết

GNO - Thượng tọa Thích Thông Đạo, trụ trì chùa Bà Đa cùng ông Tạ Văn Tâm, đại diện Ban điều hành Đội Tình nguyện viên máu sống Gia đình Phật tử Đà Nẵng đã trao tiền tài trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho ông Võ Văn Thương vào sáng 31-7.