Chùa Kiều Đàm Di (Ấn Độ)

THIỆP MỜI

LỄ KHÁNH THÀNH BẢO THÁP KIỀU ĐÀM DI

            Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni

            Kính thưa quý nam nữ Phật tử gần xa.

            Tháp Tổ Kiều Đàm Di, và toàn bộ cơ sở tu tập cho Tăng Ni, và nam nữ Phật tử tại thánh địa Vaishali, Bihar, Ấn Độ được bắt đầu khởi công từ ngày 20 tháng 10 năm 2003.

            Sau gần 10 năm xây dựng, nay Tháp Tổ đã được hoàn tất. Chúng con xin chính thức tổ chức, lễ khánh thành Bảo tháp Kiều Đàm Di vào lúc 9 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2013 (nhằm ngày 19 tháng 9 âm lịch).

            Chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và kính mời quý Phật tử trong và ngoài nước dành chút thời gian quý báu quang lâm chùa Kiều Đàm Di.

            Địa chỉ: Vietnam, Mahaprajapati Nunnery, Vishwashanti Pagoda Road, Vaishali, Bihar 844128, INDIA

            Để tham dự, chứng minh, chú nguyện và hộ trì cho Phật sự của chúng con tại đây được thập phần viên mãn.

            Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát

            Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma Ha Tát.

                                                                             Kính bái thỉnh

                                                        Tỳ-kheo-ni: Thích Nữ Khiết Minh

CHƯƠNG TRÌNH

  1. Ngày 20-10-2013 (16-9-Quý Tỵ)

Khai giảng Trường học miễn phí cho trẻ em nghèo

  1. Ngày 22-10-2013 (18-9-Quý Tỵ)

Đại giới đàn

  1. Ngày 23-10-2013 (19-9-Quý Tỵ)

Chính thức lễ khánh thành (có chương trình riêng)

  1. Ngày 24-10-2013 (20-9-Quý Tỵ)

Khóa tu 10 ngày Vipassana cho 100 Tăng Ni, Phật tử (có thiền sư hướng dẫn)

XIN ĐĂNG KÝ TRƯỚC

…………………………………………………………

 Các khóa tiếp theo

18-12 đến 29-12-2013

3-1-2014 đến 14-1-2014

(Những khóa tu tiếp theo sẽ thông báo sau)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chúc từ trong lễ suy tôn Pháp chủ tại Đại hội IX GHPGVN

Chúc từ trong lễ suy tôn Pháp chủ tại Đại hội IX GHPGVN

GNO - Ngày 29-11, sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027), Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng đã được chư tôn đức đồng thành suy tôn vào ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh. 

Thông tin hàng ngày