Chùm ảnh: Ngài Đại Tăng thống Phật giáo Vương quốc Campuchia tại Sóc Trăng, Trà Vinh

GNO - Ngày 17-7, phái đoàn Phật giáo Vương quốc Campuchia do ngài Đại Tăng thống Tep Vong dẫn đầu đã rời TP.Cần Thơ đi Sóc Trăng, thăm Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ tại TP.Sóc Trăng. GNO giới thiệu chùm ảnh do PV Bảo Toàn thực hiện.

Tại Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ tại TP.Sóc Trăng.

BTN_0026.JPG
BTN_0001.JPG
BTN_0003.JPG
BTN_0020111.JPG
BTN_0081.JPG
BTN_0084.JPG
BTN_0047.JPG
BTN_0009.JPG
BTN_0051.JPG
Tại chùa Lưỡng Xuyên, Văn phòng BTS THPG Trà Vinh

BTN_0005.JPG

BTN_0008.JPG

BTN_0013.JPG

Tại chùa Ông Mẹt (Trà Vinh)

BTN_0068.JPG

BTN_0075.JPG

BTN_0150.JPG

BTN_0135.JPG

BTN_0100.JPG

BTN_0165.JPG

BTN_0158.JPG

BTN_0035.JPG

BTN_003911.JPG

BTN_0041.JPG

BTN_0043.JPG

BTN_0048.JPG

BTN_0046.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày