Chùm ảnh: Phiên chính thức Đại hội PG Hà Nội

GNO - Giác Ngộ Online kính giới thiệu chùm ảnh Đại hội PG Hà Nội nhiệm kỳ VII vừa diễn ra sáng nay 7-8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).
wwwT4 (2).bmp
wwwT4 (1).jpg
wwwT4 (2).jpg
wwwT4 (6).bmp
wwwT4 (8).bmp
wwwT4 (9).bmp
wwwT4 (1).jpg
wwwT4 (11).bmp
wwwT4 (12).bmp
wwwT4 (2).jpg
wwwT4 (3).jpg
wwwT4 (4).jpg
wwwT4 (5).jpg
wwwT4 (8).bmp
wwwT4 (8).jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày