Chùm ảnh: Phiên chính thức Đại hội PG tỉnh Quảng Ninh

GNO - Giác Ngộ Online giới thiệu chùm ảnh phiên chính thức Đại hội PG Quảng Ninh lần III vừa diễn ra sáng nay 25-9 tại TP.Hạ Long.
wwwC8 (1).jpg
wwwC8 (2).jpg
wwwC8 (3).jpg
wwwC8 (4).jpg
wwwC8 (5).jpg
wwwC8 (6).jpg
wwwC8 (7).jpg
wwwC8 (8).jpg
wwwC8 (9).jpg
wwwC8 (10).jpg
wwwC8 (11).jpg
wwwC8 (12).jpg
wwwC8 (13).jpg
wwwC8 (14).jpg
wwwC8 (15).jpg
wwwC8 (16).jpg
wwwC8 (17).jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.

Thông tin hàng ngày