Chùm ảnh: Phiên họp cuối của HĐCM, HĐTS

GNO - Giác Ngộ Online kính giới thiệu chùm ảnh về phiên họp cuối cùng nhiệm kỳ VI của HĐCM và HĐTS diễn ra chiều nay 21-11
wwwS2 (7).JPG
wwwS2 (12).JPG
wwwS2 (4).JPG
wwwS2 (5).JPG
wwwS2 (6).JPG
wwwS2 (11).JPG
wwwS2 (8).JPG
wwwS2 (9).JPG
wwwS2 (10).JPG
wwwS2 (1).JPG
wwwS2 (2).JPG
wwwS2 (3).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày