Chùm ảnh: Phiên trù bị Đại hội PG Hà Nội

GNO - Giác Ngộ Online xin giới giới thiệu chùm ảnh phiên trù bị Đại hội PG Thanh Hóa lần thứ VI diễn ra hôm nay 06-8.
wwwH (7).jpg
wwwH (1).jpg
wwwH (1).bmp
wwwH (3).bmp
wwwH (2).bmp
wwwH (5).bmp
wwwH (6).jpg
wwwH (8).jpg
wwwH (6).bmp
wwwH (8).bmp
wwwH (9).bmp
wwwH (9).jpg
wwwH (10).bmp
wwwH (11).bmp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày