Đà Nẵng: Thêm 2 chùa tổ chức Pháp hội Dược Sư

GNO - Chiều tối ngày16-2, tại ngọn Thủy Sơn trong năm ngọn núi Ngũ Hành, nơi chùa Từ Tâm, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng đã câu hội, hiệp cùng hơn 500 hộ đồng bào Phật tử trang nghiêm tiến hành nghi lễ cầu an - khai đàn Dược Sư đầu năm.

>>

Lễ cầu an và Pháp hội Dược Sư tại chùa Bà Đa

>>

Đà Nẵng: Các chùa tổ chức pháp hội Dược Sư, cầu an

1 chua co (1).jpg


Đàn tràng Dược Sư nơi cổ tự Từ Tâm thiết trí trang nghiêm

Chư Tăng đã tụng kinh Dược Sư, Tiêu tai cát tường thần chú, trì Đại Bi..., các Phật tử đã trang nghiêm dâng hoa đăng, thành kính cầu nguyện an lành.

Trong không gian nhìn từ độ cao hơn 500 mét, đàn tràng được thiết trí trang nghiêm, với tôn tượng Đức Phật Dược sư và Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát cùng chư Hộ Pháp, đèn nến, hoa trái đủ màu... Các nghi thức sái tịnh đàn tràng, phóng sanh chim muôn với phát nguyện đem lòng từ bi phổ độ chúng sanh và hồi hướng công đức,cầu cho đất nước thái bình, nhân dân an lạc, ai ai cũng được như ý trong năm mới.

1 chua co (3).jpg
Thầy chủ sám, ban kinh sư, Phật tử trong nghi thức phóng sanh cầu an

1 chua co (2).jpg
Rất đông Phật tử về chùa dự lễ, cầu an

Được biết, ngôi chùa Từ Tâm được xây dựng từ năm 1447 (đời vua Lê Thánh Tông - niên hiệu Hồng Đức).

.........................................

* Trước đó, tối 15-2, chùa Hòa Tiên (P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) cũng trang nghiêm tiến hành lễ khai kinh mở đầu pháp hội Dược Sư thất châu đầu năm Giáp Ngọ.

1 hoa quang  (1).JPG


Khai đàn Dược Sư thất châu tại chùa Hòa Tiên

Sư cô Thích nữ Thanh Phương, trú trì cùng Ban Hộ tự đã tác bạch cung thỉnh chư Tăng Thường trực BTS GHPGVN quận Hải Châu, thỉnh ĐĐ.Thích Nghiêm Thiện làm sám chủ quang lâm đàn tràng, bạch Phật, khai kinh, trì tụng kinh chú, hướng dẫn đạo tràng cầu nguyện Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, cùng chư vị Bồ-tát, Thánh Hiền dẫn dắt đời sống tâm linh cho hàng Phật tử thêm vững chãi, tu tập được an lạc, tinh tấn và đạt thành nhiều sở nguyện.

Sau thời kinh Dược Sư, Đại đức sám chủ đã sái tịnh đàn tràng, tẩy trần các hương án nơi tôn trí tượng Dược Sư Phật, mở đầu cho bảy ngày đạo tràng tiến hành tụng kinh cầu nguyện cho đất nước thái hòa, nhân dân an lạc.

Chư Tăng ban kinh sư đã thượng hương tuyên sớ, Sư cô trú trì cùng Ban Hộ tự thượng sớ, chúc thực chư vị hương linh tiền bối hữu công và chư liệt vị trong bổn xứ địa phương.

1 hoa quang  (2).JPG

Hơn 1.000 gia đình Phật tử, nhân dân trong phường Hòa Cường Bắc và Hòa Cường Nam đã ghi danh và đến tham dự khóa lễ (ảnh)...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1255 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thí chủ có năm công đức

GNO - Bố thí, sẻ chia, cúng dường là một hạnh lành trong thế gian. Người có tình thương, tâm tư đại lượng, thường nghĩ đến người mới có thể mở rộng bàn tay, cho đi một phần mình đang có.

Thông tin hàng ngày