Đại Giới đàn Giác Nhiên (Quảng Trị): Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni

Truyền giới Tỳ-kheo tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang
Truyền giới Tỳ-kheo tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-7, tại các điểm truyền giới là tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang và chùa Long Hưng đã trang nghiêm tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cho các giới tử đủ điều kiện sau kỳ khảo hạch.
Đại Giới đàn Giác Nhiên (Quảng Trị): Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ảnh 1
Tam sư truyền giới Tỳ-kheo

Tại đàn Tỳ-kheo, Ban Tổ chức Đại Giới đàn Giác Nhiên đã nhất tâm cung thỉnh Hội đồng thập sư Tăng do Hòa thượng Thích Thiện Tấn đương vi Đường đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Giác Đạo, Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Thiện Phước, Thượng tọa Thích Huệ Nhẫn, Giáo thọ A-xà-lê; Hòa thượng Thích Hải Tạng, Tuyên luật sư cùng chư vị tôn chứng truyền giới cho 107 giới tử.

Đại Giới đàn Giác Nhiên (Quảng Trị): Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ảnh 2
Tam sư đàn Tỳ-kheo-ni

Trong khi đó, tại chùa Long Hưng, lễ tấn đàn tỳ-kheo-ni do Ni trưởng Thích nữ Như Minh đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu; Ni trưởng Thích nữ Như Giải, Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Thông Mẫn, Giáo thọ A-xà-lê cùng chư vị tôn chứng truyền giới cho 27 giới tử.

Đại Giới đàn Giác Nhiên (Quảng Trị): Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ảnh 3
Tấn hương cúng dường Tam bảo sau khi đã phát nguyện lãnh thọ Bồ-tát giới

Sau đó là khóa lễ tấn đàn truyền Bồ-tát giới và nhiên hương cúng dường Tam bảo.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Đại Giới đàn Giác Nhiên (Quảng Trị): Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ảnh 4
Đại Giới đàn Giác Nhiên (Quảng Trị): Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ảnh 5
Đại Giới đàn Giác Nhiên (Quảng Trị): Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ảnh 6
Đại Giới đàn Giác Nhiên (Quảng Trị): Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ảnh 7
Đại Giới đàn Giác Nhiên (Quảng Trị): Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ảnh 8
Đại Giới đàn Giác Nhiên (Quảng Trị): Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ảnh 9
Đại Giới đàn Giác Nhiên (Quảng Trị): Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ảnh 10
Đại Giới đàn Giác Nhiên (Quảng Trị): Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ảnh 11
Đại Giới đàn Giác Nhiên (Quảng Trị): Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ảnh 12
Đại Giới đàn Giác Nhiên (Quảng Trị): Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ảnh 13

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày