Đền và chùa Hà Nội xưa

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 1

Đền Bạch Mã

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 2

Đền Quán Thánh (Trấn Vũ Quán)

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 3

Đền Voi Phục

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 4

Chùa Diên Hựu (Chùa Một Cột)

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 5

Văn Miếu (Quốc Tử Giám)

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 6

Văn Miếu (Quốc Tử Giám)

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 7

Văn Miếu (Quốc Tử Giám)

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 8

Chùa Láng (Chùa Chiêu Thiền)

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 9

 Chùa Báo Ân

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 10

Đền vua Lê bên hồ Hoàn Kiếm

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 11

Cầu Thê Húc (Đền Ngọc Sơn)

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 12

Đền Ngọc Sơn

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 13

Đền Ngọc Sơn

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 14

Tháp Bút bên hồ Hoàn Kiếm

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 15
Chùa Trấn Quốc (chùa Khai Quốc)
Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 16

Chùa Kim Liên (chùa Đại Bi)

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 17

Chùa ven hồ Tây

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 18

Đền Thủy Trung (trên hồ Trúc Bạch)

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 19

Chùa Cầu Đông (phố Hàng Đường)

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 20

Chùa Phụng Lưu (phố Hàng Đào)

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 21

Đền Thủy Thiên Quang (phố Hàng Bún)

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 22

Chùa Bà Ngô (ngõ Sinh Từ)

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 23

Chùa Liên Phái

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 24

Đền Huyền Thiên Hắc Đế

Đền và chùa Hà Nội xưa ảnh 25

Miếu thờ ven hồ Tây

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày