Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch

Hòa thượng Thích Nhật Quang, Chánh Chủ khảo mở đề thi khảo hạch
Hòa thượng Thích Nhật Quang, Chánh Chủ khảo mở đề thi khảo hạch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 16-4, tại thiền viện Thường Chiếu và thiền viện Linh Chiếu, Ban Giám khảo chính thức khảo hạch các giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Hoa.
Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 1

Hòa thượng Thích Nhật Quang sách tấn giới tử trước kỳ khảo hạch

Phát biểu mở đầu tại các điểm khảo hạch, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Chánh Chủ khảo đã sách tấn các giới tử. Hòa thượng nhấn mạnh: "Giới pháp là yếu tố quyết định để giúp người tu vượt khỏi sanh tử luân hồi, Vì vậy, các giới tử đã có tâm cần cầu giới pháp thì cần nỗ lực để vượt qua kỳ thi này".

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 2

Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Chánh chủ khảo sách tấn các giới tử Tăng trước khi tụng Luật

Sau đó, Hòa thượng Chánh chủ khảo đã chính thức mở đề thi và trao cho chư tôn đức Ban Giám khảo phát đến các giới tử.

Nội dung đề thi trích lại lời dạy của cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa - Tôn hiệu của Đại giới đàn lần này, qua đó, giới tử phát biểu cảm nghĩ của mình khi được đăng đàn thọ giới. Thời gian làm bài luận là 90 phút.

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 3

Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Phó Chánh chủ khảo sách tấn chư Ni trước khi tụng Luật

Đề thi của các giới tử Sa-di; Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na có nội dung: "Hoà thượng thượng Thiện hạ Hoa dạy: 'Giữ một giới là ngăn ngừa được mổ điều tội lỗi và thêm được một điều lành. Giữ nhiều giới là ngăn ngừa được nhiều điều tội lỗi và thêm được nhiều điều lành. Thế nên giữ giới luật là rất thực tế và cần thiết cho những ai cầu đạo giác ngộ giải thoát'. Qua lời dạy trên, giới tử cảm nhận ý nghĩa như thế nào khi được đăng đàn thọ giới".

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 4

Ni trưởng Thích nữ Như Đức, Phó Chánh chủ khảo đọc đề thi dành cho giới tử Tỳ-kheo-ni

Đề thi của các giới tử Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni có nội dung: "Hòa thượng thượng Thiện hạ Hoa dạy: 'Nhờ giữ giới luật, không làm các việc tội lỗi nên tâm được định. Do tâm định nên phát ra trí huệ sáng suốt. Nhờ có trí huệ sáng suốt nên phá trừ được vô minh si ám và được minh tâm kiến tánh thành Phật'. Qua lời dạy trên, giới tử phát biểu cảm nhận của mình khi được đăng đàn thọ giới".

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 5

Thượng tọa Thích Nguyên Hùng phổ biến các ý để chấm điểm bài thi tự luận

Sau khi kết thúc phần thi tự luận, các giới tử đã vân tập đến chánh điện; giảng đường để tụng bốn bộ Luật trường hàng (Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu, Thập giới, Cảnh sách và Oai nghi).

Một số hình ảnh trong buổi khảo hạch và tụng luật chiều nay tại hai giới đàn:

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 6

Cung nghi chư tôn đức Ban Giám khảo quang lâm

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 7

Chư tôn đức quang lâm sách tấn các giới tử Ni

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 8

Các giới tử Tỳ-kheo làm bài tự luận

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 9

Ban Giám khảo phát đề thi đến các giới tử

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 10

Các giáo khảo nhắc nhở giới tử khi làm bài

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 11

Giới tử Tỳ-kheo chăm chú làm bài

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 12

Các giới tử Sa-di cũng làm bài thi trong yên lặng

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 13

Mỗi khu vực thi đều có chư tôn đức Ban Giám khảo

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 14

Chư tôn đức Ban Giám khảo Ni và các giới tử Ni

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 15

Các giới tử Ni nghiêm túc làm bài

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 16

Lắng nghe những lời giáo giới trước khi bước vào kỳ khảo hạch

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 17

Chư tôn đức Ban Giám khảo chấm bài thi tự luận

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 18

Mỗi bài thi được quy định thang điểm 20

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 19

Các giám khảo thảo luận để chọn ra bài đạt điểm cao

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 20

Chư tôn đức Ban Giám khảo Ni cũng tiến hành châm bài thi tự luận

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 21
Các giới tử đều hoàn thành phần thi tự luận đúng thời gian quy định

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 22

Các giới tử thọ Tỳ-kheo tụng Luật tại chánh điện thiền viện Thường Chiếu

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 23

Mỗi giới tử phải tụng bốn cuốn Luật trường hàng

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 24

Nhiếp tâm để hòa cùng đại chúng

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 25

Cùng thời gian chư Tăng, thì tại giới trường Ni cũng tiến hành tụng Luật

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 26

Chư Ni Hệ phái Khất sĩ

Đồng Nai: 3.264 giới tử Đại giới đàn Thiện Hoa dự kỳ khảo hạch ảnh 27

Các giới tử Tỳ-kheo-ni tụng Luật tại chánh điện thiền viện Linh Chiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sự thật của Tam thế gian

Sự thật của Tam thế gian

GNO - Đức Phật có pháp phương tiện và chân thật và Ngài tu chứng được pháp chân thật, vì pháp này thông với ba đời mười phương chư Phật.
Ảnh minh họa: Làng Mai

Đức hạnh hay công danh và tiền bạc cao hơn?

GNO - Có quan niệm rằng người có danh phận, giàu sang là do phước và cúng dường, hộ trì người có phước thì được phước nhiều hơn? Có thể là như vậy nhưng cũng có thể không như vậy.
Ảnh minh họa

Điều phi đạo thứ ba: Đam mê rượu chè

GNO - Điều phi đạo thứ ba là đam mê rượu chè. Rượu chè ngày nay chính là các chất gây say nghiện, chủ yếu là rượu bia. Thực tế thì rượu bia không có lỗi, thậm chí là có ích nhưng đam mê và sa đà vào chúng dẫn đến say nghiện mới là tai họa, tội lỗi.

Thông tin hàng ngày