Từ khóa: Đức Đệ tam Pháp chủ
Tìm thấy 7 kết quả
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh dâng hương trước bảo tháp cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng viếng tháp, thăm lại thiền thất Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

GNO - Sáng nay, 30-10 (16-9-Quý Mão), tại tổ đình Viên Minh (X.Quang Lãng, H.Phú Xuyên, TP.Hà Nội), Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm viếng bảo tháp và thăm thiền thất cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN nhân tuần lâm Đại tường của ngài.
Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Ảnh: Bảo Trinh

Tùng lâm cương kỷ

GNO - Trong thiền thất đơn sơ, bên chiếc bàn ọp ẹp được đóng từ thời bao cấp, ngài bày tỏ ưu tư về thực trạng của Giáo hội, mong muốn duy trì, bảo đảm sự hòa hợp thanh tịnh của Giáo hội, kỷ cương của tùng lâm.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận huyện thành kính đảnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, sáng nay, 9-10 (14-9-Nhâm Dần) sau thời bố-tát của chư Tăng, GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm nhân Tuần lâm Tiểu tường - tròn một năm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch.