Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt

Trong 4 ngày hoằng pháp của Đức Dalai Lama tại thành phố Frankfurt, CHLB Đức đã thành công viên mãn, nhân duyên thù thắng. Ngày 02/08/2009 đã có 38.000 người đến tham dự tại sân vận động Commenbank-Arena.

4 ngày của Đức Dalai Lama tại Đức, ngày Chủ nhật 02/08, Tiến sĩ Petra Roth, Thị trưởng TP. Frankfurt đã đến thăm Ngài tại khách sạn nơi Ngài an tịnh ....

Sau buổi gặp gỡ, bà Thị trưởng đã đưa Đức Dalai Lama tới vận động trường Commerzbank-Arena, nơi tổ chức bốn ngày thuyết pháp công cộng cho Ngài. Tại đây,bà Thị trưởng đã giới thiệu với công chúng và ca ngợi vị lãnh đạo Tây Tạng là một nhà tranh đấu không mệt mỏi cho một giải pháp hoà bình với Trung Quốc cho Tây Tạng. Đức Dalai Lama là “biểu tượng tranh đấu bất bạo động và cho hòa bình," bà nói. 

Sau đó Đức Dalai Lama bắt đầu thuyết giảng 2 ngày liên tiếp về đề tài “Bán trình của Thiền định" (Middle-length of Meditation) của Đại Sư Kamalashila. 

Nội dung hướng dẫn thiền tập đối trị những phức tạp của đời sống hàng ngày, mà bất cứ ai, dù là Phật tử hay không là Phật tử cũng có thể thực hành được.

Sáng ngày 02/08, đã có một cuộc hội thảo giữa Đức Dalai Lama, Linh mục Cơ Đốc Giáo Anselm Grün, người chuyên nghiên cứu về tâm lý học Phật giáo và nội tâm Thiền định, cùng với Thiền Sư Tetsugen Bernard Glassman Rohsi, người tu theo truyền thống Thiền (Zen) Nhật Bản.

Thiền Sư Tetsugen Bernard Glassman Rohsi là người đã sáng lập phái thiền tu tập ngoài đường, nổi tiếng bởi những công tác xã hội. Các thành viên của phái thiền này đã đến giúp đỡ những người khốn khó như tạo cở sở doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người thất nghiệp, giúp đỡ cho trẻ em nghèo khó và những người bệnh HIV trước lúc ra đi được an lành. Ngài và những đệ tử đã thực hành tu tập ngay trong những khu vô gia cư.

Nội dung của cuộc hội thảo gồm:

- Phật giáo đã giúp gì cho con người ?
- Làm sao tìm ra những giải pháp an lành cho nội tâm cũng như ngoại giới.
- Với Nghệ thuật sống, chúng ta có thể đạt được lợi ích gì trong cuộc sống hay không ?
- Nếu thực tập Từ Bi và Thiền Định sẽ đem lại lợi ích gì cho cuộc sống?

Theo đó, tất cả sự xáo trộn bên ngoài đều do chúng ta tạo ra. Để chấm dứt những điều đó, trong mỗi chúng ta phải có được nội tâm an bình. Khi tâm chúng ta an bình thì cái xáo trộn bên ngoài sẽ giảm thiểu không còn có khả năng tồn tại. Chúng ta không thể nào làm biến mất những vấn đề xáo trộn từ thế giới bên ngoài nếu không có sự quân bình nội tâm. Tâm ta không có được an định thì không thể hài hoà với người khác được. Muốn được an lạc nội tâm thì phải có thực hành thiền định. Bởi vì Thiền là tất cả đời sống của chúng ta. Khi chúng ta muốn đem lại an lạc lợi ích cho ngoại giới, đòi hỏi ở đó phải có sự an lạc của nội giới.

Sự tu tập giác ngộ biểu hiện qua cuộc sống thực tại, biết lắng nghe, quan sát, và phụng sự mọi người với tâm từ bi vô ngã. Chúng ta phải hoà nhập vào đời sống mới cảm nhận sâu xa với nỗi khổ của chúng sanh. Từ đó mới có thể chuyển hoá được những bất hạnh và đưa họ đến cuộc sống an vui hơn. Tất cả những truyền thống tôn giáo dù cho có khác nhau, bất luận là về tri kiến hay hành trì nhưng đều cùng hướng đến một mục tiêu giống nhau là thương yêu, tha thứ và độ lượng, luôn sống vì hạnh phúc an lạc cho tha nhân.

Tất cả mọi người điều muốn có hạnh phúc an vui như nhau, nhưng vì chịu sự chi phối của phiền não, dẫn đến hiểu biết sai lầm. Mỗi hành động nghiêm trọng xuất phát từ động cơ nơi chính mình, do vô minh phiền não, nên phát sanh ra những hành động sai trái. Nếu nhận biết chính mình có tác ý bất thiện, lập tức phải chuyển hoá ngay, bằng không sẽ mang đến nhiều phiền muộn và khổ đau. Từ đó chúng ta sẽ tìm được nguồn an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại này.

Vậy, Thiền chính là Nghệ Thuật Sống đưa đến sự an bình nội giới cũng nhưđem lại những lợi ích thiết thực cho hiện tượng ngoại giới. Đó là phương pháp, là sợi dây liên kết giữa mọi người với nhau, giúp cho xã hội, cho cộng đồng, cho mỗi con người biết thương yêu lẫn nhau để đi đến hợp nhứt. Đó chính là tiếng nói chung, là thông điệp của Phật giáo nói riêng và nhiều tôn giáo nói chung.

Ban biên tập kính gửi đến quý vị những hình ảnh của ngày 02/08/2009 Lễ bế mạc chuyến hoằng pháp của Đức Dalai Lama tại thành phố Frankfurt - CHLB Đức sân vận động Commerzbank-Arena thành công viên mãn, nhân duyên thù thắng.

Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 1
 Đoàn xe cảnh sát hộ tống
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 2
Cảnh sát liên bang chụp hình chung với Đức Dalai Lama
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 3
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 4
Đức Dalai Lama quang lâm vận động trường
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 5
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 6
Đức Dalai Lama và Tiến sĩ Petra Roth, Thị trưởng TP. Frankfurt
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 7 
 
Tiến sĩ Petra Roth, Thị trưởng TP. Frankfurt
nhận tấm vải trắng từ Đức Dalai Lama
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 8
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 9
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 10
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 11
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 12
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 13
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 14
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 15

Đức Dalai Lama, Linh mục Cơ Đốc Giáo Anselm Grün, người chuyên nghiên cứu về 
tâm lý học Phật giáo và nội tâm Thiền định, cùng với Thiền Sư Tetsugen Bernard 
Glassman Rohsi, người tu theo truyền thống Thiền (Zen) Nhật Bản

Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 16
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 17
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 18

Đức Dalai Lama và Linh mục Cơ Đốc Giáo Anselm Grün

Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 19
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 20
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 21
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 22
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 23
Đức Dalai Lama trao khăn trắng cho Linh mục Cơ Đốc giáo Anselm Grün

Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 24
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 25
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 26
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 27
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 28
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 29
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 30
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 31
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 32
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 33
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 34
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 35
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 36
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 37
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 38
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 39
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 40
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 41
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 42
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 43

Đức Dalai Lama chào đón công chúng Phật tử

Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 44

Thầy trụ trì chùa Phật Huệ Thích Thiện Sơn
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 45
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 46
Đức Dalai Lama đang hỏi thăm một khán giả khuyết tật

Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 47
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 48
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 49
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 50
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 51
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 52
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 53
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 54
 
Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 55

Đức Dalai Lama đang ngắm xem hình Ngài được xâm trên cánh tay 
một khán giả Phật tử người Đức

Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 56

Các chuyên viên truyền hình cài đặt hệ thống micro cho Đức Dalai Lama

Đức: Lễ bế mạc hoằng pháp của đức Dalailama tại Commenbank - Arena, TP.Frankfurt ảnh 57

Một thiếu nữ dâng hoa tặng Đức Dalai Lama

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1185 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Như ong đến với hoa

GNO - Trong một ca khúc, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bộc bạch: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...”. Sống mà như thế thì thương và quý cuộc đời biết bao!
Ảnh minh họa

Chiều đông

GNO - Chiều xuống nhanh, mới 5 giờ chiều mà đã xâm xẩm tối. Mạ tôi sai mấy đứa con ra đụn rơm lôi cho đầy hai trác rơm. Lôi rơm là một công việc đơn giản nhưng hơi mệt bởi vì lôi từng nhúm rơm khô nhỏ, dận cho đầy hai cái trác đan bằng tre thì rã cả tay.

Thông tin hàng ngày