Gia Lai: Lễ lạc thành giảng đường tịnh xá Ngọc Túc

Chứng minh và tham dự lễ, HT Thích Giác Dũng - Thành viên HĐCM, Trưởng Giáo đoàn III hệ phái Khất sĩ cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS, Ban Đại diện PG huyện DăkPơ, các ban ngành, trụ trì các tự viện tịnh xá trong ngoài tỉnh và đông đảo Phật tử...

ngocxa--A.gif
ngocxa-1.gif
ngocxa-2.gif
ngoc-xa-1.gif

Các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc huyện cũng về chúc mừng thành công của lễ. Ông Bùi Bá Sơn - Chủ tịch UBND huyện ĐăkPơ, đại diện các cấp chính quyền…phát biểu chúc mừng .           

Tịnh xá Ngọc Túc do Ni sư Thích nữ Cảnh Liên trụ trì, hình thành và phát triển song song với quá trình đáp ứng nhu cầu tu học của Ni chúng, Phật tử. Giảng đường đã được khởi công xây dựng từ năm 2009, cao 2 tầng với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

HT. Thích Giác Dũng ban đạo từ chúc đầu xuân năm mới đến chính quyền các cấp, Tăng Ni, Phật tử vô lượng an lạc, đồng thời tri ân các cấp, các ban ngành đã tạo điều kiện cho Ni chúng tu học và tán dương thành tựu to lớn của Ni sư trụ trì TX Ngọc Túc trong nỗ lực khuyến đạo và trang nghiêm đạo tràng.

Ngay sau buổi lễ lạc thành, tịnh xá tiếp tục tổ chức khóa tu thiền cho chư Ni và Phật tử trong 3 ngày do ĐĐ. Thích Giác Hoàng phụ trách.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1176 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mẹ kể con nghe chuyện chùa Việt

GNO - Những câu từ giản dị, trong trẻo qua bộ sách Mẹ kể con nghe chuyện chùa Việt của tác giả Trăng Yên Tử - Sư cô Thích nữ Mai An đã đưa các em nhỏ vào miền yêu thương đầy ắp niềm vui.

Thông tin hàng ngày