Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa

Giới tử Tăng, Ni tĩnh tọa trang nghiêm lắng nghe lời giáo giới
Giới tử Tăng, Ni tĩnh tọa trang nghiêm lắng nghe lời giáo giới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vào lúc 18 giờ 30 ngày 16-4, Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM quang lâm giáo giới và hướng dẫn hành nghi cho các giới tử Tăng, Ni.
Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa ảnh 1

Hòa thượng Thích Lệ Trang giáo giới và hướng dẫn các nghi thức khi thọ giới cho các giới tử

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã nói về lý tưởng của người xuất gia, cũng như tầm quan trọng của việc thọ trì giới pháp. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng hướng dẫn cách thức để các giới tử đăng đàn khi Giới sư truyền giới.

Sau đó, tại hai giới trường, các giới tử đã thực hiện nghi thức tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên tại Đại giới đàn.

Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa ảnh 2

Cung thỉnh Hòa thượng Thích Lệ Trang quang lâm

Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa ảnh 3

Niệm Phật cầu gia hộ

Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa ảnh 4

Lắng nghe lời giáo giới

Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa ảnh 5

Nhiếp niệm tinh chuyên để những lời dạy được rót vào tâm thức

Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa ảnh 6

Hướng lòng thanh tịnh đón nhận lời giáo giới

Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa ảnh 7

Ban Quản giới tử Tăng hướng dẫn các giới tử tuần chiếu

Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa ảnh 8

Cùng thiền hành và niệm hồng danh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa ảnh 9

Tuần chiếu là nghi thức truyền thống trong Đại giới đàn

Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa ảnh 10

Ban Quản giới tử Ni hô kệ vô thường để cảnh tỉnh khi tuần chiếu

Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa ảnh 11

Nhắc nhở giới tử nhiếp tâm đừng phóng túng

Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa ảnh 12

Cảnh tỉnh và sách tấn giới tử trong các oai nghi

Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa ảnh 13

Một ngày đã hết, buông bỏ mọi thế sự để tâm được rỗng rang

Giáo giới - hành nghi và tuần chiếu, kết thúc ngày sinh hoạt đầu tiên của Đại giới đàn Thiện Hoa ảnh 14

Vô minh xoa tan, mở khai trí tuệ, viên thành Phật đạo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày