Hải Phòng: Đêm hoa đăng tại chùa Linh Quang

Một Phật tử trẻ tại đêm hoa đăng
Một Phật tử trẻ tại đêm hoa đăng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Linh Quang (thôn Trực Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) đã tổ chức đêm hoa đăng nhân khánh đản Đức Phật A Di Đà vào tối 2-1 vừa qua.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Bản Tính, trưởng ban tổ chức nói về Đức Phật A Di Đà và pháp môn niệm Phật. Đại đức nhấn mạnh: các hành giả tu theo pháp môn niệm Phật cần phải hội đủ Tín - Nguyện - Hành, đó là điều kiện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Theo Đại đức, sự phát nguyện chiếm một địa vị tối quan trọng trong pháp môn Tịnh độ.

Sau đó, nghi thức truyền đăng đã diễn ra trong không khí linh thiêng. Đại đức Thích Bản Tính đón nhận ánh sáng từ bàn Phật rồi lan tỏa đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử.

Khi ánh sáng truyền khắp khuôn viên chùa Linh Quang, Đại đức trưởng ban tổ chức đã xưng tán 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà và 12 lời phát nguyện niệm Phật. Sau mỗi lời phát nguyện, gần 500 Phật tử nhất tâm đồng niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà.

Chư Tăng chủ trì khóa lễ hoa đăng hướng về Đức Phật A Di Đà

Chư Tăng chủ trì khóa lễ hoa đăng hướng về Đức Phật A Di Đà

Nghi thức cầu nguyện

Nghi thức cầu nguyện

Phật tử được truyền đăng và nhất tâm hướng về Đức Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sanh thế giới Cực Lạc

Phật tử được truyền đăng và nhất tâm hướng về Đức Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sanh thế giới Cực Lạc

Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy: “Này Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn, thời người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Oai nghi người tu thể hiện qua đi, đứng, nằm, ngồi - Ảnh minh họa của Làng Mai

Oai nghi của người tu

GNO - Oai nghi cùng với chánh kiến và tịnh giới là ba yếu tố làm nên đạo hạnh - phẩm chất của tu sĩ Phật giáo, như cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, bậc am tường kinh luật luận đã từng nhấn mạnh. 

Thông tin hàng ngày