Từ khóa: hành thiền
Tìm thấy 2 kết quả
Thực hành đúng đắn Minh sát Tứ niệm xứ

Thực hành đúng đắn Minh sát Tứ niệm xứ

GN - Nhiệm vụ của mỗi hành giả là không chỉ thực hành đúng đắn theo Chánh pháp do Đức Phật đã chỉ dạy, mà còn phải thực hành kiên nhẫn mọi lúc mọi nơi để có cái thấy và biết...

Thông tin hàng ngày