Hệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giới cho 33 giới tử Tỳ-kheo

Hệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giới cho 33 giới tử
Hệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giới cho 33 giới tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 6-8, tại giới trường Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức- TP.HCM) đã chính thức đăng đàn truyền giới theo nghi thức biệt truyền của Hệ phái Khất sĩ đến 33 giới tử Tỳ-kheo.
Tam vị giới sư trong hội đồng giới sư

Tam vị giới sư trong hội đồng giới sư

Hội đồng Giới sư do Hòa thượng Thích Giác Tường làm Đường đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Giác Ngộ, Yết ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Giác Giới, Giáo thọ A-xà-lê; cùng 17 chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái làm tôn chứng sư.

Các giới tử trang nghiêm, thanh tịnh chuẩn bị đón nhận giới pháp

Các giới tử trang nghiêm, thanh tịnh chuẩn bị đón nhận giới pháp

Được biết, giới đàn lần này có 33 giới tử thông qua kỳ khảo hạch với các nội dung như giới luật, oai nghi, lịch sử hệ phái, những bài kệ tụng. Sau khi đã kiểm tra y, bát đầy đủ, các giới tử vào đảnh lễ hội đồng giới sư. Hòa thượng Giáo thọ đã hướng dẫn các giới tử đảnh lễ Tam bảo và chư tôn đức giới sư tác thành tánh thể Tỳ-kheo cho mình.

Các giới tử thọ lãnh y bát, trở thành một vị Tỳ-kheo đệ tử Phật

Các giới tử thọ lãnh y bát, trở thành một vị Tỳ-kheo đệ tử Phật

Hòa thượng Yết-ma chỉ dạy mỗi đàn 3 vị sẽ được bạch tứ Yết-ma trước Đại Tăng để giới thể vô tác được phát sanh, bản thể Tỳ-kheo được thành tựu. Sau đó, Hòa thượng Đường đầu đã trao truyền giới tướng cho các giới tử để tánh tướng được viên dung.

hội đồng giới sư

hội đồng giới sư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày